Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Publieksinformatie

U kunt de folders en brochures bestellen via info@clientenbelangamsterdam.nl of telefonisch op (020) 75 25 100. Of ze hier lezen en opslaan (PDF-bestanden). Ook vindt u hier de publieksjaarverslagen.

 

Meerjarenbeleid

Meerjarenbeleidsplan 2020 - 2023 (publieksversie)

 

Publieksjaarverslag

Jaarlijks brengen wij een beknopt overzicht uit van onze werkzaamheden en resultaten. Voor iedereen die in ons werk geïnteresseerd is. U kunt de verslagen van de afgelopen jaren hier lezen en opslaan. 

 

Jaarverslag 2022 (e-zine)

Jaarverslag 2021 (e-zine)

Jaarverslag 2020 (e-zine)

Jaarverslag 2019 (e-zine)

Jaarverslag 2018 (e-zine)

Jaarverslag 2018 (PDF)

Jaarverslag 2017 (PDF)

Jaarverslag 2016 (PDF)

Jaarverslag 2015 (PDF)

Jaarverslag 2014 (PDF)

Jaarverslag 2013 (PDF)

 

Campagnemateriaal

Flyer regels in de zorg

Flyer helpen met heel je hart

Flyer toegankelijkheid

Poster regels in de zorg

Poster helpen met heel je hart

Poster toegankelijkheid

Animatie LED-schermen metrostations (2019)

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Manifest 'Inclusief ben je samen' (2022)

Manifest 'Zelf doen, mee doen en kwaliteit' (2018)

Wegwijzer 'Zelf doen, mee doen en kwaliteit' (2018)

Aanvulling op Wegwijzer (2018)

 

Divers

Advertentie Cliëntondersteuning stadsgids Rivierenbuurt 2020

Cliëntondersteuning Amsterdam
Cliëntondersteuning langdurige zorg

Crisiskaart

Crisiskaart (voorbeeldkaart)

Dagbesteding en begeleiding
Keukentafelgesprek. Met tips voor het gesprek

Klantenpanel jongeren

Klantenpanel ouderen

Leidraad eenzaamheid 'Niet voor ons, maar met ons!'

Leidraad 'Wonen is meer dan een dak boven je hoofd'
Life Coach

Manifest voor een Inclusief Amsterdam

Negen feiten over mantelzorg (Platform Mantelzorg Amsterdam)

Privacy
Radio Signaal

10 tips voor aanpak eenzaamheid onder ouderen

Vrijwilligers

Wmo beleidsparticipatie