Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Publieksinformatie

Publieksinformatie

U kunt de folders en brochures bestellen via info@clientenbelangamsterdam.nl of telefonisch op (020) 75 25 100. Of ze hier lezen en opslaan (PDF-bestanden). Ook vindt u hier de publieksjaarverslagen.

 

Meerjarenbeleid

Meerjarenbeleidsplan 2020 - 2023 (publieksversie)

 

Publieksjaarverslag

Jaarlijks brengen wij een beknopt overzicht uit van onze werkzaamheden en resultaten. Voor iedereen die in ons werk geïnteresseerd is. U kunt de verslagen van de afgelopen jaren hier lezen en opslaan. 

 

Jaarverslag 2023 (e-zine)

Jaarverslag 2022 (e-zine)

Jaarverslag 2021 (e-zine)

Jaarverslag 2020 (e-zine)

Jaarverslag 2019 (e-zine)

Jaarverslag 2018 (e-zine)

Jaarverslag 2018 (PDF)

Jaarverslag 2017 (PDF)

Jaarverslag 2016 (PDF)

Jaarverslag 2015 (PDF)

Jaarverslag 2014 (PDF)

Jaarverslag 2013 (PDF)

 

Campagnemateriaal

Leven met langdurige zorg (MP4) (2023)

Stoep vrij iedereen blij (MP4) (2022)

Voor vragen over.... (MP4) (2020)

Flyer regels in de zorg (2019)

Flyer helpen met heel je hart (2019)

Flyer toegankelijkheid (2019)

Poster regels in de zorg (2019)

Poster helpen met heel je hart (2019)

Poster toegankelijkheid (2019)

Animatie LED-schermen metrostations (2019)

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Manifest 'Inclusief ben je samen' (2022)

Manifest 'Zelf doen, mee doen en kwaliteit' (2018)

Wegwijzer 'Zelf doen, mee doen en kwaliteit' (2018)

Aanvulling op Wegwijzer (2018)

 

Divers

Advertentie Cliëntondersteuning stadsgids Rivierenbuurt 2020

Cliëntondersteuning Amsterdam
Cliëntondersteuning langdurige zorg

Dagbesteding en begeleiding
Klantenpanel jongeren

Klantenpanel ouderen

Leidraad eenzaamheid 'Niet voor ons, maar met ons!'

Leidraad 'Wonen is meer dan een dak boven je hoofd'
Life Coach

Manifest voor een Inclusief Amsterdam

Negen feiten over mantelzorg (Platform Mantelzorg Amsterdam)

Privacy
Radio Signaal

10 tips voor aanpak eenzaamheid onder ouderen

Vrijwilligers

Wmo beleidsparticipatie

Wijs op reis (maart 2024)