Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Vragen

Vragen

Woont u in Amsterdam en heeft u een vraag, dan kunt u bellen met onze cliëntondersteuners op (020) 57 77 999 of mailen naar steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl.  Van maandag t/m vrijdag zijn we geopend van 10.00 - 16.00 uur.  

 

U kunt bij ons terecht met vragen over onder meer:

 • Zorg
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Jeugdhulp
 • Pleegzorg
 • Aangepast en beschermd wonen
 • Mantelzorg
 • Aanvullend Openbaar Vervoer
 • Crisiskaart
 • Financiële regelingen voor tegemoetkoming van kosten
 • Hulpmiddelen
 • Persoonsgebonden budget (Pgb)
 • Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte.

 

Gratis

Met u zoeken we naar antwoorden op uw vragen. We zoeken naar oplossingen die het beste bij uw situatie passen. En gaan we uit van uw belang en gaan vertrouwelijk met uw informatie om. Onze cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk van de gemeente en zorginstellingen.

 

Langdurige zorg

Woont u in Amsterdam en hebt u een vraag over langdurige zorg (24 uurs zorg), dan kunt u bellen naar (0900) 24 38 181 of mailen naar wlz@clientenbelangamsterdam.nl.

 

Woont u in Noord-Holland, maar buiten Amsterdam, belt u dan naar (0900) 24 38 181 of stuurt u een mail naar noordholland@adviespuntzorgbelang.nl.

 

cbfeatured.pngKeukentafelgesprek

Een 'keukentafelgesprek' moet u voeren met een medewerker van de Wijkzorg als u zorg, begeleiding, of ondersteuning nodig hebt.  Het is een belangrijk gesprek, omdat de informatie die u geeft invloed heeft op de soort hulp die u kunt krijgen.  Moet u binnenkort met iemand van de gemeente dit keukentafelgesprek voeren? Leest u dan in onze folder hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Als u de folder hebt gelezen en u wilt ons nog wat vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Misschien vindt u het wel prettig wanneer één van onze cliëntondersteuners bij het gesprek aanwezig is. Dat kan én u hebt er recht op.

 

Administratieve ondersteuning Pgb Zorgverzekeringswet

Heeft u administratieve ondersteuning nodig bij uw Pgb-aanvraag Zorgverzekeringswet? Dan kunt u naar ons spreekuur komen dat we in samenwerking met Mantelzorgdiensten organiseren. Wij zijn iedere laatste woensdag van de maand bij Mantelzorgdiensten op kantoor. 

U kunt ons bereiken via Mantelzorgdiensten op het nummer:  088 - 66 838 00 (bereikbaar van 9:00 - 12:00 en van 13:00 - 14:00) of via  indicatie@mantelzorgdiensten.nl                                                                                       

Bij een Pgb is het belangrijk dat u voldoet aan de tien Pgb-vaardigheden. Deze kunt u  hier vinden. Het doel is dat u met de tijd financieel zelfredzaam bent ten aanzien van uw eigen Pgb- administratie. 

 

Voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk

Met welke vragen kloppen mensen zoal bij ons aan? Hieronder vindt u een aantal korte voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk. Zit uw vraag er niet tussen?  Neemt u dan snel contact met ons op.

 

 • Ondersteuning bij opstellen plan Persoonsgebonden budget (Pgb) voor huishoudelijke hulp

Mevrouw Mohamed kan door lichamelijke problemen haar huis niet meer zelf schoonmaken. Ze heeft daarom een indicatie gekregen voor huishoudelijke hulp. Deze hulp wil ze met een Pgb regelen. Daarvoor moet ze eerst een formulier 'Pgb-plan' invullen. Ze is onzeker over hoe ze enkele vragen van het formulier moet beantwoorden en roept daarom de hulp in van onze cliëntondersteuner Hafsa.  Lees meer.

 

 • Ondersteuning bij het aanvragen van een Persoonsgebonden budget (Pgb) voor verzorging en verpleging

Irene Brakken is een tevreden mens. Sinds dit jaar mag zij haar zus inhuren om haar te verzorgen via een persoonsgebonden budget (Pgb). Zonder de steun van onze cliëntondersteuner Mieke Zandee was dat niet gelukt. De zorgverzekeraar wees Irene’s aanvraag voor een Pgb voor verpleging en verzorging tot twee keer toe af. Door zaken te benadrukken die onderbelicht waren gebleven, lukte het de derde keer wel. Lees meer.

 

 • Herindicatie Canta

Mevrouw Etna heeft een brief van de gemeente gekregen, waarin staat dat zij voor haar Canta opnieuw geïndiceerd moet worden. Mevrouw heeft dyslexie en is slechthorend. En zou graag willen dat er iemand met haar de brief doorneemt en de stappen bespreekt die zij moet nemen. Lees meer.

 

 • In bezwaar tegen afwijzing toegang maatschappelijke opvang

Barbara leeft van een bijstandsuitkering en heeft hier en daar geld geleend. Sinds kort is ze ook dakloos en wil in aanmerking komen voor Maatschappelijke Opvang (MO).  Haar aanvraag is afgewezen, omdat ze volgens de gemeente voldoende zelfredzaam is. Ze belt ons met de vraag wat ze kan doen om onderdak te krijgen. Lees meer.

 

 • Aanvraag traplift afgewezen

Mevrouw Winter woont al 30 jaar op de derde verdieping in Amsterdam Noord. Sinds kort kan ze de trap niet meer op en heeft de gemeente gevraagd of ze een traplift kan krijgen. Die aanvraag is afgewezen. Lees meer.

 

 • Persoonsgebonden budget (Pgb) voor ambulante ondersteuning

Recep Gulgun zorgt voor zijn geestelijk en lichamelijk gehandicapte zus Emine. Zij woont zelfstandig. Recep helpt Emine bij het eten, afspraken maken, en haar administratie. Hij heeft hiervoor een Pgb aangevraagd, maar die is afgewezen. Lees meer.

 

 • Ondersteuning bij bezwaar

Mevrouw Boom heeft een volwassen zoon die chronisch psychotisch is en veel zorg nodig heeft. Reguliere instellingen kunnen hem geen dagbesteding bieden, omdat hij te veel individuele zorg nodig heeft. Een groepssituatie is te stressvol voor hem. Lees meer.

 

 • Hulp bij schulden

De heer Boon heeft schulden en krijgt een brief van een deurwaarder, waarmee hij naar ons spreekuur komt. Hij weet niet hoe verder en wat hij het beste kan doen in zijn situatie. Lees meer.

 

 • Hulp bij aanvraag regeling tegemoetkoming meerkosten 

Mevrouw Ibrahim is chronisch hartpatiënt en volgt ook een speciaal dieet. Ze belt ons met de vraag of ze in aanmerking komt voor vergoedingen of financiële tegemoetkomingen, omdat ze door haar ziekte zo veel kosten maakt. Lees meer.