Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Nieuws

Radio Signaal uitzending 13 december

In deze uitzending: de gezondheidsbladen, een all ages-dansgezelschap en de projecten van Stichting De Omslag.

Lees verder »

Edo Paardekooper Overman wint titel MensenrechtenMens 2018

Onze vrijwilliger en ervaringsdeskundige Edo Paardekooper Overman is vanmiddag uitgeroepen tot winnaar van de prijs 'Mensenrechtenmens 2018', een nieuwe prijs in het leven geroepen door het College voor de Rechten van de Mens. Namens iedereen binnen…

Lees verder »

Uitspraak proefproces: Amsterdams Wmo-beleid in strijd met de wet

Op 5 december jl. heeft de Rechtbank van Amsterdam uitspraak gedaan in het proefproces dat Cliëntenbelang Amsterdam met Matthijs Vermaat van ‘Van der Woude de Graaf advocaten’ in september heeft aangespannen tegen de gemeente Amsterdam. Inzet was de…

Lees verder »

Het Rijk wijzigt het beleid voor de eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Gemeenten zijn verplicht het nieuwe beleid uit te voeren. De eigen bijdrage wordt nog maar één keer geheven, ook al gebruikt iemand meerdere voorzieningen. Tot nu toe…