Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Life Coach

Het project Life Coach biedt individuele ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte of functiebeperking bij het omgaan met persoonlijke, praktische en sociale belemmeringen. De ondersteuning vindt plaats in de vorm van coaching door ervaringsdeskundigen. Download hier (PDF) de folder van het project. Of lees het interview met projectleider Annemiek Scheijde op deze website of op die van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam.

 

Doel

De coachtrajecten zijn erop gericht de kwaliteit van leven en stuurkracht van de deelnemers te vergroten, zodat zij de eigen kracht hervinden en beter in staat zijn om sociaal en maatschappelijk te participeren. Gelijkwaardigheid en herkenning zijn een belangrijke meerwaarde van deze vorm van coaching. Uit de pilot van het project is gebleken dat life coaching positieve effecten heeft.

 

Zelfredzaamheid en weerbaarheid

Mensen met een functiebeperking of chronische ziekte worden geconfronteerd met tal van persoonlijke, praktische en sociale belemmeringen. De sociale omgeving stelt hoge eisen aan hun zelfredzaamheid en weerbaarheid, terwijl op meerdere levensterreinen sprake is van verlies van mogelijkheden.

 

Zij kunnen geconfronteerd worden met:

  • Regieverlies.
  • Minder zicht op een goede toekomst en prettig leven.
  • Sociaal isolement.
  • Depressie.

 

Dan kan iedereen wel een steun in de rug gebruiken. De professionele hulpverlening kan slechts gedeeltelijk gelijkwaardige ondersteuning bieden. Juist ondersteuning door ervaringsdeskundigen kan dan een waardevolle aanvulling zijn. 

 

Meer informatie en aanmeldenAnnemiek Scheijde.jpg

Voor meer informatie over het project Life Coach kunt u bellen met Annemiek Scheijde (projectleider) op 06 42 68 14 53 of via a.scheijde@clientenbelangamsterdam.nl. Bij haar kunt u zich ook aanmelden voor een coachingtraject.

 

Persbericht van 7 april 2015 (PDF)

Folder van het project Life Coach (PDF)

Onze Life Coaches

Onze coaches v.l.n.r. achterste rij: Nico, Gabriël, Mariska (gestopt), Renée, Annelies. Voorste rij: Annemiek, Melanie, Astrid (gestopt). Niet op de foto: Jutta en Leonor.

Klik hier om kennis met hen te maken.


Deel dit artikel