Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Life Coach

Life Coach

Life Coach biedt individuele ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte of functiebeperking bij het omgaan met persoonlijke, praktische en sociale belemmeringen. De ondersteuning vindt plaats in de vorm van coaching door ervaringsdeskundigen. Download hier de folder van Life Coach of lees het interview met coördinator Annemiek Scheijde

 

10 jaar Life Coach

In 2019 hebben we ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Life Coach een speciaal tijdschrift laten maken. Klik hier om de digitale uitgave (PDF) van het magazine te downloaden. Of hier voor het tekstbestand van het magazine, geheel zonder opmaak.  

 

Coachtrajecten

De coachtrajecten zijn erop gericht de stuurkracht en daarmee de kwaliteit van leven van de deelnemers te vergroten. Binnen de grenzen van de beperkingen kijken we samen naar het hervinden van kracht, en desgevraagd  naar mogelijkheden om sociaal en maatschappelijk actief te zijn.

 

Gelijkwaardigheid en herkenning zijn belangrijke meerwaarden van deze vorm van coaching. Uit de reacties van deelnemers van de afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat onze life coaching positieve effecten heeft op hun leven.

 

Zelfredzaamheid en weerbaarheid

Mensen met een functiebeperking of chronische ziekte worden geconfronteerd met tal van persoonlijke, praktische en sociale belemmeringen. De sociale omgeving stelt hoge eisen aan hun zelfredzaamheid en weerbaarheid, terwijl op meerdere levensterreinen sprake is van verlies van mogelijkheden.

 

Zij kunnen kunnen te maken krijgen met vragen als:

  • Hoe houd ik de regie over mijn leven?
  • Wat kan ik doen om een zo prettig en zinvol mogelijk leven te leiden?
  • Hoe houd of kom ik (weer) in contact met mijn familie en vrienden? 

 

Dan kan iedereen wel een steun in de rug gebruiken. De beroepsmatige hulpverlening kan slechts gedeeltelijk gelijkwaardige ondersteuning bieden. Juist ondersteuning door ervaringsdeskundigen kan dan een waardevolle aanvulling zijn. 

Annemiek1web.jpgMeer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over Life Coach kunt u bellen met Annemiek Scheijde op 06 42 68 14 53 of via a.scheijde@clientenbelangamsterdam.nl. Bij haar kunt u zich ook aanmelden voor een coachingtraject.

 

 

 

 

Onze Life Coaches

Onze coaches v.l.n.r. Melanie, Renée, Annelies en Annemiek.

Klik hier om kennis met hen te maken.

Deel dit artikel