Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

|
Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Life Coach

Life Coach biedt individuele ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte of functiebeperking bij het omgaan met persoonlijke, praktische en sociale belemmeringen. De ondersteuning vindt plaats in de vorm van coaching door ervaringsdeskundigen. Download hier (PDF) de folder. Of lees het interview met coördinator Annemiek Scheijde op deze website of op die van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam.

 

Annemiek1web.jpgMeer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over Life Coach kunt u bellen met Annemiek Scheijde op 06 42 68 14 53 of via a.scheijde@clientenbelangamsterdam.nl. Bij haar kunt u zich ook aanmelden voor een coachingtraject.

 

 

 

 

10 jaar Life Coach!

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Life Caoch hebben we op 15 april jl. een speciaal tijdschrift overhandigd aan wethouder Zorg Simone Kukenheim. Tijdens de bijeenkomst zei ze dat Life Coach zijn tijd ver vooruit is. Een mooi compliment! Klik hier om de digitale uitgave (PDF) van het magazine te downloaden.  Of hier voor het tekstbestand van het magazine, geheel zonder opmaak.  

 

Doel

De coachtrajecten zijn erop gericht de kwaliteit van leven en stuurkracht van de deelnemers te vergroten, zodat zij de eigen kracht hervinden en beter in staat zijn om sociaal en maatschappelijk te participeren. Gelijkwaardigheid en herkenning zijn een belangrijke meerwaarde van deze vorm van coaching. Uit de evaluaties van de afgelopen jaren is  gebleken dat life coaching positieve effecten heeft op het leven van de deelnemers.

 

Zelfredzaamheid en weerbaarheid

Mensen met een functiebeperking of chronische ziekte worden geconfronteerd met tal van persoonlijke, praktische en sociale belemmeringen. De sociale omgeving stelt hoge eisen aan hun zelfredzaamheid en weerbaarheid, terwijl op meerdere levensterreinen sprake is van verlies van mogelijkheden.

 

Zij kunnen geconfronteerd worden met:

  • Regieverlies.
  • Minder zicht op een goede toekomst en prettig leven.
  • Sociaal isolement.
  • Depressie.

 

Dan kan iedereen wel een steun in de rug gebruiken. De professionele hulpverlening kan slechts gedeeltelijk gelijkwaardige ondersteuning bieden. Juist ondersteuning door ervaringsdeskundigen kan dan een waardevolle aanvulling zijn. 

Onze life coaches

Onze coaches v.l.n.r. achterste rij: Nico, Gabriël, Mariska (gestopt), Renée, Annelies. Voorste rij: Annemiek, Melanie, Astrid (gestopt). Niet op de foto: Leonor.

Klik hier om kennis met hen te maken.


Deel dit artikel