Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Wonen

Een passende plek om te wonen is een grondrecht. Iedereen in Nederland dus ook in Amsterdam heeft recht op een passende en prettige plek om te wonen. Wat passend is voor de een, is dat nog niet voor de ander. Bijvoorbeeld als je ouder bent en moeite hebt met traplopen. Of omdat je een lichamelijke of geestelijke beperking hebt. Iemand kan alleen in een woning zonder trappen wonen of daar waar de juiste zorgvoorzieningen dichtbij zijn. 

 

Vanuit een goede woning kunnen mensen werken, een opleiding volgen en een leuk sociaal leven leiden. En de juiste zorg en ondersteuning in de buurt. Op dit moment is het in heel Nederland, en zeker in Amsterdam, ontzettend moeilijk een passende woning te vinden.

 

Woningnood

Er zijn veel oorzaken die deze woningnood veroorzaken: 

  • De vraag naar betaalbare woningen is veel groter dan het aanbod. 
  • Er zijn te weinig geschikte woningen voor mensen in een rolstoel of geestelijke problemen. 
  • Bouwers maken te weinig gebruik van de kennis van de mensen om wie het gaat (ervaringsdeskundigen), waardoor ze niet weten waar bewoners behoefte aan hebben.

 

Zo zelfstandig mogelijk

In het VN-verdrag Handicap staat dat mensen met een beperking het recht hebben om zo zelfstandig mogelijk te wonen. En zij moeten zelf kunnen kiezen waar en met wie zij wonen. Ook moeten zij toegang hebben tot zorg en ondersteuning op maat die nodig is om zelfstandig te kunnen wonen. Hiervoor moet de gemeente Amsterdam zorgen. 

 

Ervaringsdeskundigen

In onze themagroep 'Wonen' zitten ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van organisaties die zich bezighouden met wonen. De themagroep is op dit moment druk bezig met onderstaande activiteiten: 

  • Het agenderen van belangrijke onderwerpen voor overleggen en samenwerkingsverbanden in de stad.
  • Het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het gemeentelijk programma Amsterdam Vitaal & Gezond en andere overlegorganen.
  • Trainingen ervaringsdeskundigheid, co-creatie en 'Inclusief Ontwikkelen'.
  • Bijdragen aan de Leidraad Inclusief Ontwikkelen in samenwerking met Ieder(in), Aedes, Woonbond en BNA.
  • Deelname aan nieuwbouwprojecten Strandeiland en Hamerkwartier en Masterplannen Zuid-Oost, Nieuw West en Noord. 

Themagroep Wonen

Uitsnede foto Dromen over wonen 6 april.jpg

In onze themagroep Wonen zitten verschillende belangenbehartigers en vrijwilligers die zich inzetten voor mensen voor wie een passende woning niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld mensen met een beperking of geestelijke problemen en ouderen die zorg nodig hebben.

Lees meer >>

Wonen en Amsterdam V & G

Thumbnail bijeenkomst Amsterdam Vitaal en Gezond 2022.jpg

Een van de belangrijkste overleggen waaraan wij deelnemen is het gemeentelijk Programma Amsterdam Vitaal & Gezond. Dit is een samenwerkingsverband met als doel om tot een langeretermijnvisie en -agenda te komen.

Lees meer >>

Trainingen en kennisuitwisseling

Kennisdelen illustratie.jpg

Inzet van mensen met ervaringskennis of actieve ervaringsdeskundigen moeten net als beroepskrachten hun rol kunnen waarmaken.

Lees meer >>

Leidraad Inclusief Ontwikkelen

Thumbnail Omgevingswet.jpg

Inclusief ontwikkelen’ is een verplichting vanuit het VN-Verdrag Handicap, maar is nog geen gemeengoed. Woningcorporaties en gemeenten organiseren wel inspraak door bewoners en huurders, bijvoorbeeld bij sloop-nieuwbouw en renovatie, wijkontwikkeling en het maken van prestatieafspraken.

Lees meer >>

Woonprojecten

Uitsnede foto Dromen over wonen 6 april.jpg

Met de projecten Masterplan Nieuw-West, Hamerkwartier en Strandeiland en hun initiatiefnemers willen we een platform Inclusief Ontwikkelen oprichten om alle aanwezige kennis en ervaringen uit te wisselen.

Lees meer >>