Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Wonen en Amsterdam Vitaal en Gezond

Een van de belangrijkste overleggen waaraan wij deelnemen is het gemeentelijk Programma Amsterdam Vitaal & Gezond. Dit is een samenwerkingsverband met als doel om tot een langeretermijnvisie en -agenda te komen. Hierin komen de uitdagingen terug die ons als samenleving te wachten staan, zoals:

 

  • Vergrijzing
    Het aandeel 65-plussers in de stad zal naar verwachting in 2035 met 5% zijn gegroeid. Afhankelijk van de groei van het aantal woningen zal de stad dan meer dan een miljoen inwoners hebben.
  • Aandeel werkenden in de zorg
    In 2020 werkten er 1,4 miljoen mensen in de zorg. Dat betekent 1 op de 7 werkenden. In 2040 zullen er volgens berekeningen van de Sociaal Economische Raad (SER) meer dan 2 miljoen mensen nodig zijn in de zorg. Dat is dan 1 op de 4 werkenden!
  • Beperking van het budget voor zorgpersoneel
    Volgens het Integraal Zorgakkoord 'Samen werken aan gezonde zorg' (2022) mag het aandeel mensen dat in de zorg werkt de komende jaren niet verder stijgen. Dat zal betekenen dat er harde keuzes nodig zijn over wat zorgverleners wel en niet kunnen doen.

 

Nieuwe oplossingen nodig

Om met deze uitdagingen in het vooruitzicht in zorg en welzijn toch kwaliteit te bieden, zijn nieuwe oplossingen, samenwerking en experimenten hard nodig. Dit krijgt in het programma vorm, doordat er aan alle belangrijke thema’s coalities zijn verbonden.

 

De nadruk ligt op doelgroepen, waarbij samenwerking meer dan gemiddeld nodig is, met oog voor de meest kwetsbare mensen in de stad. Hiernaast is er ook aandacht voor een aantal thema’s die al deze doelgroepen doorkruisen. Wonen & Zorg is vooral belegd in de coalitie Groei van de Stad. De ambitie is al volgt geformuleerd:

 

Stadsmakers krijgen bouwstenen, waarmee we nu en in de toekomst invulling kunnen geven aan de inrichting van het (woon-) zorglandschap. Die inrichting draagt bij aan de 10 extra gezonde levensjaren voor kwetsbare Amsterdammers. En is een vangnet voor de meest kwetsbare en hulpbehoevende inwoners. Er komen wijken waar we wonen, welzijn en zorg combineren. Met stimulatie van de zelfredzaamheid en zorg als dat nodig is.

 

Ervaringsdeskundigen

Wij hebben meegewerkt aan het zogeheten Bouwstenenboek. Belangrijk onderdeel daarvan is een grondig participatietraject; een goede inrichting van een wijk, en invulling van de woonzorginfrastructuur kan alleen worden gerealiseerd als ervaringsdeskundigen (toekomstige bewoners of gebruikers) ook goed hebben kunnen meedenken.

 

Strandeiland als onderdeel van de uitbreiding van IJburg dient als proefproject, waarin de bouwstenen voor wonen en zorg worden gebruikt voor de invulling aan dit nieuw stukje stad.

Foto Bouwstenenboek 2022.jpg

Werken aan het Bouwstenenboek.