Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Klachten

Ik heb een klacht

Hebt u een klacht die bijvoorbeeld met zorg, aangepast wonen of vervoer te maken heeft? Neemt u dan contact met ons op. Samen met u kijken we wat u met uw klacht kunt doen. Wij gaan vertrouwelijk met uw informatie om en werken onafhankelijk van de gemeente en (zorg)instellingen. U kunt ons op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur bellen op (020) 57 77 999. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl.

 

Enkele voorbeelden van de klachten, waarover u ons kunt bellen:

  • Over een medewerker of voorziening van de gemeente.
  • Over een (afwijzing van een) indicatie voor thuiszorg, huishoudelijke hulp of ondersteuning.

 

Heeft u een klacht over over een huisarts, behandelaar, tandarts of medisch specialist? Op de website zorgklacht.nl staat per onderdeel uitgelegd

hoe u een klacht kunt indienen. 
 

Werkwijze

Wij bieden ondersteuning bij het vinden van een antwoord op uw vragen. Of bij het zoeken van de juiste weg om uw klacht af te handelen. U kunt bij ons terecht voor:

  • Informatie over rechten en plichten die u als cliënt of patiënt heeft.
  • Informatie en advies over het indienen van een klacht; waar moet u zijn of wat is goed om te vermelden?
  • Praktische ondersteuning bij het indienen van een klacht over hulp(middelen) en voorzieningen van de gemeente. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een klachtbrief of het voorbereiden van (of meegaan naar) een gesprek.
  • En als het indienen van een klacht niet helpt: ook ondersteuning bij het indienen van bezwaarschriften of beroepschriften.

 

Onze cliëntondersteuners zoeken met u naar de best passende oplossing. De ondersteuner staat naast u, gaat uit van uw vraag en wat ù nodig heeft. Onze cliëntondersteuners zijn onafhankelijk van zorginstellingen en indicatiestellers. En komen voor uw belang op.

 

Langdurige zorg

Hebt u een klacht over de langdurige zorg (24 uurs zorg)? Klikt u dan hier.

 

Anoniem melden

U kunt bij ons uw klacht ook (anoniem) melden. Doordat we alle klachten die binnenkomen registreren, kunnen wij zien waar de knelpunten zitten. Wij overleggen hierover met hulpverleners, instellingen en de gemeente. Met uw vraag of klacht kunt u mogelijk voorkomen dat iemand anders in dezelfde situatie terecht komt.
U helpt dus niet alleen uzelf.

 

Vertrouwelijk

Mocht u uw persoonsgegevens aan ons doorgeven in het kader van onze cliëntondersteuning, dan verwerken wij deze zorgvuldig en gaan hier vertrouwelijk mee om (zie ons Privacy Regelement PDF).

 

Voorbeelden uit de praktijk

 

  • Klacht over afwijzen aanvraag traplift

Mevrouw Winter woont al 30 jaar op de derde verdieping in Amsterdam Noord. Sinds kort kan ze de trap niet meer op en heeft de gemeente gevraagd of ze een traplift kan krijgen. Die aanvraag is afgewezen. Lees meer (PDF).

 

  • Klacht over afgewezen Persoonsgebonden budget (Pgb) voor ambulante ondersteuning

Recep Gulgun zorgt voor zijn geestelijk en lichamelijk gehandicapte zus Emine. Zij woont zelfstandig. Recep helpt Emine bij het eten, afspraken maken, en haar administratie. Hij heeft hiervoor een Pgb aangevraagd, maar die is afgewezen. Lees meer (PDF).

 

  • Klacht over afgewezen Persoonsgebonden budget (Pgb) voor dagbesteding

Mevrouw Boom heeft een volwassen zoon die chronisch psychotisch is en veel zorg nodig heeft. Reguliere instellingen kunnen hem geen dagbesteding bieden, omdat hij te veel individuele zorg nodig heeft. Een groepssituatie is te stressvol voor hem. Lees meer (PDF).

 

  • In bezwaar tegen afwijzing toegang maatschappelijke opvang

Barbara leeft van een bijstandsuitkering en heeft hier en daar geld geleend. Sinds kort is ze ook dakloos en wil in aanmerking komen voor Maatschappelijke Opvang (MO).  Haar aanvraag is afgewezen, omdat ze volgens de gemeente voldoende zelfredzaam is. Ze belt ons met de vraag wat ze kan doen om onderdak te krijgen. Lees meer (PDF).