Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Toegankelijkheid en mobiliteit

Iedere Amsterdammer moet kunnen meedoen in de stad en omgeving. Jong of oud, met een beperking of ziekte. Dat maakt niet uit. Goede toegankelijkheid van de openbare ruimte, gebouwen en openbaar vervoer is daarom een belangrijke voorwaarde als je krukken, een rollator, rolstoel of scootmobiel gebruikt. Of als je een gehoorapparaat, hulp- of een geleidehond hebt of met een taststok loopt. En ook wel zo makkelijk als je achter een kinderwagen loopt of veel bagage bij je hebt.

 

Verdrag Verenigde Naties 

In het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking staat:

 

"Alle gebouwen en voorzieningen dienen voor mensen met een handicap toegankelijk te zijn. Waar nodig moeten daarvoor aanpassingen worden gemaakt." 

 

In de dagelijkse praktijk betekent dit onder meer dat:

 • Stoepen breed genoeg moeten zijn en niet vol moeten staan met reclameborden, fietsen of geparkeerde auto's.
 • Er bankjes op straat moeten staan om even te kunnen uitrusten.
 • Er veilige oversteekplekken zijn met op- en afritten.
 • Wegwijzers duidelijk zijn.
 • Gebouwen toegankelijk zijn.
 • Er toegankelijke tram- en bushaltes zijn die niet te ver uit elkaar liggen.

 

Welkom voelen

Niet elke beperking is zichtbaar. En niet iedereen kan lang staan of ver lopen. Veel mensen hebben moeite met lezen. Niet iedereen kan de weg goed vinden, is snel van begrip, of kan gemakkelijk vertellen wat hij nodig heeft. Daarom moet je je welkom voelen als je ergens komt of gebruik van maakt. Medewerkers en andere bezoekers moeten begrip voor je beperking hebben. 

 

Wat wij er aan doen

We wijzen de gemeente Amsterdam en andere organisaties in de stad op het belang van toegankelijkheid. We dringen erop aan dat toegankelijkheid onderdeel van het beleid en de plannen is. En we beoordelen veel plannen op toegankelijkheid. Ervaringen van mensen uit de dagelijkse praktijk zijn hierbij onmisbaar. Daarom werken we onder meer veel samen met belangengroepen van gehandicapten in de stadsdelen.

 

Klachten en signalen

Als u iets opvalt in de stad, waardoor u gehinderd wordt, dan kunt u dat altijd melden via de website van de gemeente of bellen naar het centrale telefoonnummer 14020. Mocht dat niet lukken of bent u niet tevreden, neemt u dan gerust op met onze cliëntondersteuners. Zij kijken dan met u hoe ze u verder kunnen helpen (gratis). Telefoonnummer (020) 57 77 999 of mailt u naar steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl.  

 

Mobiliteit

Mensen met een beperking en ouderen willen zich goed, zelfstandig en veilig kunnen verplaatsen. Met of zonder een hulpmiddel of begeleiding. Daarom moet het Openbaar Vervoer (OV) goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Ook als je gebruik maakt van doelgroepenvervoer, dan moet je erop kunnen vertrouwen dat dit goed wordt uitgevoerd. Maar dat niet alleen: er moet meer keuzevrijheid komen. De ene rit kan prima met het OV, de andere beter met het Aanvullend Openbaar Vervoer. Of een aangepaste auto, een Canta of een scootmobiel. De manier waarop iemand het liefst van A naar B gaat, moet centraal staan.

 

Wat wij er aan doen

We maken ons sterk voor goed toegankelijk openbaar vervoer. Waar wij veel aandacht aan besteden:

 • Trams, bussen en metro's met een gelijkvloerse instap.
 • Goede zitplaatsen voor mensen die slecht ter been zijn.
 • Reisinformatie moet te begrijpen zijn; niet alleen makkelijk te lezen, maar ook goed te horen.
 • Haltes en overstappunten moeten goed toegankelijk en niet te ver uit elkaar liggen.
 • De klantvriendelijkheid in het openbaar vervoer.
 • Het doelgroepenvervoer moet beter aansluiten op het gewone openbaar vervoer, en op de wensen van gebruikers.

 

Klachten en signalen

Heeft u klachten over uw hulpmiddelen, het openbaar vervoer of parkeren voor gehandicapten? Laat ons dit dan weten. U kunt hiervoor contactopnemen met onze cliëntondersteuners op (020) 57 77 999 of via steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl Met hen kunt u uw klachten en problemen bespreken en kijken wat er het beste aan gedaan kan worden. En wij kunnen ze bespreken met de gemeente of andere betrokken organisaties. 

Gebouwen en vervoer

cb-tram.png

Kijk op deze pagina voor meer informatie over de toegankelijkheid van gebouwen en het Openbaar Vervoer.

Lees meer >>

Parkeren en huren

rolstoel.png

Voor meer informatie over parkeren voor gehandicapten en rolstoeltoegankelijke taxi's.

Lees meer >>

Bart Weggeman beleid.jpg

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Weggeman (beleidsmedewerker sociale en fysieke toegankelijkheid)

op (020) 75 25 151 of via b.weggeman@clientenbelangamsterdam.nl.

 

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png