Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Amsterdam Vitaal & Gezond

4 ouderen doen op een stoel oefeningen met hun handen in de lucht met hun trainer die we op de rug zien

Bij het programma Amsterdam Vitaal & Gezond (AV&G) streven we ernaar de gezondheid en het welzijn van alle Amsterdammers te verbeteren. Ons doel? Zorgen dat iedereen kan meedenken en meepraten over de regels en plannen die worden gemaakt binnen het zorg- en welzijnsdomein. Dit is van belang om beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de leefwereld van de Amsterdammer.

 

Wat doen wij?

Wij spelen een belangrijke rol binnen AV&G door de participatie van zoveel mogelijk Amsterdammers te bevorderen en te versterken, inclusief cliënten, patiënten en hun naasten. Door iedereen te betrekken, helpen we samen betere beslissingen te nemen over gezondheid en levenskwaliteit.

 

Hoe bereiken we dit?

 • Iedereen doet mee: We luisteren naar de stemmen van alle Amsterdammers, waardoor we oplossingen kunnen ontwikkelen die effectief zijn voor iedereen.
 • Samen overleggen: We zitten aan tafel met diverse instellingen en organisaties. Zo kunnen we de behoeften en wensen van Amsterdammers duidelijk terugkoppelen aan beleidsmakers en bestuurders.
 • Nieuwe manieren van samenwerken: We ontdekken voortdurend nieuwe manieren om samen te werken en van elkaar te leren, wat de zorg verbetert en een educatief effect creëert.

 

Participatieplan 2024

In 2024 implementeren we 5 methoden binnen 6 verschillende coalities om samenwerking te bevorderen:


Deze methoden omvatten het:

 • Organiseren van dialoogsessies en stadsgesprekken.
 • Organiseren van informatiebijeenkomsten.
 • Uitvoeren van participatief actieonderzoek.
 • Uitzetten van een burgerpanel.
 • Inzetten van mensen met ervaringskennis.

 

Onze doelen

 • Leren van elkaar: We bieden deelnemers de kans om meer te leren over gezondheid, vitaliteit en de mogelijkheden binnen de stad.
 • Open en eerlijk zijn: We zijn transparant over onze activiteiten en zorgen dat iedereen kan meedoen.
 • Gebruikmaken van ieders kennis: We luisteren naar de ervaringen en kennis van Amsterdammers om onze plannen te verbeteren.

 

Terugkoppeling en openheid

We communiceren op verschillende manieren en via diverse kanalen met Amsterdammers om hun meningen en behoeften te peilen. We delen ook wat we doen, zowel in gesprekken als op schrift. Zo blijft iedereen geïnformeerd en kunnen we gezamenlijk onze plannen verbeteren.

 

Samen voor een gezonder Amsterdam

Met deze aanpak streven we ernaar Amsterdam een gezondere en vitaler stad te maken, waar iedereen zich gehoord en vertegenwoordigd voelt.