Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Coalitie Groei van de Stad

Gebouwen in aanbouw aan het water met hijskranen in Amsterdam

De coalitie Groei van de stad is een samenwerking van bestuurders, beleidsmakers en professionals op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg. Het creëren en behouden van een gezonde en leefbare stad voor iedereen vraagt inzet en samenwerking vanuit allerlei sectoren. Gemeente, woningcorporaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraar en bewoners en cliënten zitten daarom aan dezelfde tafel.

 

Participatief actieonderzoek 'Niemand is een Eiland'

Dit actieonderzoek richt zich op de ontwikkeling van de sociale infrastructuur op Strandeiland, de nieuwe stadswijk in aanbouw aan het IJmeer. Het onderzoek is al begonnen, maar u kunt er nog aan meedoen. Daarvoor kunt u contact opnemen met onze collega Pauline Willems (tevens onderzoeker bij ons Centrum voor Cliëntervaringen) via p.willems@clientenbelangamsterdam.nl.  

 

Burgerpanel

Door middel van een burgerpanel gaan we met de coalitie de ideeën en ervaringen van Amsterdammers over buurtinitiatieven en coöperatieve samenwerkingsverbanden te verzamelen. Hierbij richten we ons op de ontwikkeling van een zogeheten 'Wooncirkel' op Strandeiland.

 

Gesprekken over passende woningen

Eerder dit jaar hebben we in stadsdeel Nieuw - West gesprekken georganiseerd over het bouwen van passende woningen in toekomstbestendige buurten. De gesprekken met ontwerpers, ontwikkelaars, bewoners en de gemeente gingen over het creëren van woningen en buurten die aansluiten bij de behoeften en wensen van de inwoners.

 

Informatiebijeenkomst

In oktober oprganiseren we een bijeenkomst voor de presentatie van de resultaten van een onderzoek naar gemeenschapsvorming en samenwerking binnen de Stadsdorpen. Zodra we een datum en locatie hebben, dan zullen we u hierover informeren. 

 

Inzet van ervaringsdeskundigheid

Beschikt u over ervaringskennis en wilt u een bijdrage leveren aan het verbeteren van wonen en zorg? U bent van harte welkom om deel te nemen aan onze de werkgroepen!