Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg

Het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg bestaat uit cliëntenraden die actief zijn in verpleeghuiszorg en de thuiszorg in de Regio Amsterdam en omstreken. Deelname aan het platform is kosteloos. Een kerngroep van actieve cliëntenraadsleden zijn trekkers van het platform en werken daarin samen met LOC Waardevolle zorg en Cliëntenbelang Amsterdam.

 

Waarom dit platform?

Het platform wil de cliëntenraden in de langdurige zorg in Amsterdam e.o. versterken door:

  • Informatie en kennis te bieden over thema’s en actualiteit.
  • Netwerkvorming te stimuleren, zodat de cliëntenraden elkaars standpunten en ervaringen kunnen delen
  • Bij te dragen dat de cliëntenraden sterker staan in hun overleg met directies en bestuurders van de zorginstellingen.
  • De belangen van de cliëntenraden te behartigen en ervaringen van deze cliëntenraden te delen met Cliëntenbelang Amsterdam en LOC Waardevolle zorg. Zij kunnen deze meenemen in hun contacten met lokale en landelijke beleidsmakers.
  • Standpunten in te nemen richting beleidsmakers over onderwerpen die het platform zelf belangrijk vindt of naar aanleiding van vragen van beleidsmakers en achterban. 

 

Kati Varkevisser.jpg

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kati Varkevisser (ondersteuner Platform CLZ) op 06 83 53 18 31 of via k.varkevisser@clientenbelangamsterdam.nl.

icoon30-medewerker-linkedin.png 

 

Nieuwsbrief

bookmagnifyingglass.png

De nieuwsbrief van het platform verschijnt een paar keer per jaar. Afhankelijk van de activiteiten en ontwikkelingen.

Lees meer.

Nieuws

Themabijeenkomsten

Het platform organiseert een aantal keer per jaar themabijeenkomsten voor de cliëntenraden. We vragen de cliëntenraden regelmatig waarover zij bijeenkomsten willen organiseren. In overleg met de kerngroep kiezen we een onderwerp. Hebt u een suggestie? Stuurt u dan een mail aan Kati Varkevisser (ondersteuner Platform CLZ) via k.varkevisser@clientenbelangamsterdam.nl.

 

U kunt hieronder de verslagen lezen van de bijeenkomsten over:

Anders wonen en medezeggenschap

Cliëntenparticipatie extramurale zorg ingewikkeld

Cliëntenraden weinig betrokken bij zorginkoop langdurige zorg

Meer invloed op kwaliteit verpleeghuiszorg