Het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg

Het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg bestaat uit cliëntenraden die actief zijn in verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, woonvormen van mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke  beperking. Ze zijn actief in Amsterdam, Zaanstreek/Waterland en Amstelveen en omgeving. Deelname is kosteloos. Een kerngroep van actieve cliëntenraadleden trekt de kar. Deze krijgt daarbij ondersteuning LOC Waardevolle zorg en Cliëntenbelang Amsterdam.

 

Waarom dit platform?

Het platform wil de cliëntenraden in de langdurige zorg in Amsterdam e.o. versterken door:

  • Informatie en kennis te bieden over bepaalde thema’s;
  • Netwerkvorming te stimuleren, zodat de cliëntenraden elkaars standpunten en ervaringen kunnen delen;
  • Ervoor te zorgen dat de cliëntenraden sterker staan in hun overleg met zorgaanbieders.
  • De belangen van de cliëntenraden te behartigen en ervaringen van deze cliëntenraden te delen met Cliëntenbelang Amsterdam en LOC Waardevolle zorg. Zij kunnen deze meenemen in hun contacten met lokale en landelijke beleidsmakers.
  • Standpunten in te nemen richting beleidsmakers over onderwerpen die het platform zelf belangrijk vindt of naar aanleding van vragen van beleidsmakers.

 

Enis2.jpgEnis Reyhan
Beleidsmedewerker GGz en Zorg en stadsdeel Zuid
(020) 75 25 100
e.reyhan@clientenbelangamsterdam.nl 

icoon30-medewerker-linkedin.png

 

Nieuwsbrief

bookmagnifyingglass.png

De nieuwsbrief van het platform verschijnt een paar keer per jaar. Afhankelijk van de activiteiten en ontwikkelingen.

Lees meer.

Nieuws

Themabijeenkomsten

Het platform organiseert een aantal keer per jaar themabijeenkomsten voor de cliëntenraden. We vragen de cliëntenraden regelmatig waarover zij bijeenkomsten willen organiseren. In overleg met de kerngroep kiezen we een onderwerp. Hebt u een suggestie? Stuurt u dan een mail aan Enis Reyhan via E.Reyhan@clientenbelangamsterdam.nl.

 

U kunt hieronder de verslagen lezen van de bijeenkomsten over:

Anders wonen en medezeggenschap

Cliëntenparticipatie extramurale zorg ingewikkeld

Cliëntenraden weinig betrokken bij zorginkoop langdurige zorg

Meer invloed op kwaliteit verpleeghuiszorg