Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Cliëntenparticipatie extramurale zorg ingewikkeld

De zorg en ondersteuning thuis is sterk aan het veranderen. Voor cliënten is het nauwelijks meer te overzien. Cliëntenraden hebben hun handen er vol aan. Daarom organiseerde het Platform Cliëntenraden in de Langdurige Zorg op 21 november 2016 hier een themabijeenkomst over. Daar bleek nog eens uit de praktijk hoe ingewikkeld dan ook de medezeggenschap is.

 

Leden van centrale cliëntenraden van Amstelring, Cordaan en Evean vertelden over de veranderingen op het gebied van extramurale zorg. Draait het bij al die veranderingen wel echt om de cliënt? Wil de cliënt meepraten?

 

Het LOC Zeggeschap in Zorg gaf een presentatie over de wet- en regelgeving rond extramurale zorg, en de relatie met de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen. De betrokkenheid van cliëntenraden roept veel vragen op.

 

Wil de cliënt wel meepraten over de organisatie? Of gaat het hem of haar alleen om goede zorg? Wil de organisatie wel dat cliëntenraden meepraten of doet een organisatie aan medezeggenschap, omdat dat nu eenmaal moet volgens de wet?

 

Bereiken achterban

Waar alle cliëntenraden in de extramurale zorg mee kampen is de vraag hoe zij de mensen waar het om gaat weten te bereiken. Er kwamen veel tips langs. Ten slotte spraken de aanwezigen over de invloed die de cliëntenraad nu feitelijk heeft en waar je dat in terug ziet.

 

Presentatie Amstelring

Presentatie Cordaan

Presentatie Evean

Presentatie LOC Zeggenschap in Zorg

Tips Evean contact extramurale achterban