Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Digitale Zorg

Onder digitale zorg verstaan we het gebruik van alle digitale middelen die u kunt gebruiken om uw gezondheid en welzijn te verbeteren of te ondersteunen. Zo hoeft u bijvoorbeeld minder vaak voor controle naar een arts, wanneer u via uw computer kunt overleggen.

 

Of u kunt zelf een afspraak maken met uw huisarts via een website of medicijnen bestellen bij de apotheek. Of inzage krijgen van uw gegevens die de gemeente van u heeft, als u een Wmo-voorziening heeft.

 

Goed voor uw veiligheid

Ook kunt u speciale meetapparatuur verbinden met uw televisie, smartphone, tablet of computer. Op die manier kan een arts of verpleegkundige via internet op uw mobiele telefoon of tablet volgen, hoe het met u gaat. Bijvoorbeeld na hartfalen of bij trombose of diabetes. Dat kan goed zijn voor uw veiligheid.

 

Meerwaarde vernieuwingen

Wij vinden belangrijk dat:

  • De gemeente en de zorgverzekeraar vernieuwingen opnemen in hun inkoop van zorg en dienstverlening die echt meerwaarde hebben voor cliënten.
  • Digitale zorg aansluit bij de behoefte van de gebruikers, door hen actief te betrekken bij ontwikkelingen van nieuwe technologie. 
  • Digitale informatie begrijpelijk is voor mensen die laaggeletterd of digitaal minder vaardig zijn.
  • Ondersteunende technologie wordt ontwikkeld met en voor mensen die bijvoorbeeld hun handen niet kunnen gebruiken, slechtziend of slechthorend zijn.

 

Lopende projecten

Op dit moment werken wij mee aan de volgende projecten:

  • 'Privacy en Informatieveiligheid' van de SIGRA om ervoor te zorgen dat de veiligheid van het delen van medische gegevens via computers is gewaarborgd. 
  • De website van de gemeente Amsterdam Mijnijn.amsterdam.nl waar mensen hun hun (Wmo) voorzieningen kunnen opzoeken.
  • ‘Persoonlijke Gezondheidsomgeving’ met SIGRA en de gemeente Amsterdam over het beheren en delen van medische gegevens.
  • ‘Platform Verbinden met Zorg’ over het betrekken van cliënten en ervaringsdeskundigen bij vernieuwingen in de thuiszorg (landelijke project).
  • ‘Ervaringsdeskundigen voor de klas’ in samenwerking met Fieldlab en het ROC West (opleiding wijkverpleegkundige en HvA ergotherapie) over het belang van ondersteunende technologie.  

 

Herman2web 150 bij 150.jpgMeer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman Klein Tiessink (beleidsmedewerker Digitale Zorg en Wijkzorg) op (020) 75 25 165 of via h.kleinti@clientenbelangamsterdam.nl.

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png