Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Wet maatschappelijke ondersteuning

Als u hulp nodig hebt om zelfstandig te kunnen leven, kan de gemeente u helpen. Zij is verantwoordelijk om ondersteuning te bieden. Zodat mensen met een beperking of aandoening zich in het dagelijks leven kunnen redden, zelfstandig kunnen wonen en sociaal actief kunnen zijn. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er zijn veel soorten hulp en hulpmiddelen die u van de gemeente kunt krijgen. Daarnaast stimuleert de gemeente dat mensen elkaar vrijwillig helpen.

 

Buurtteams

Het Buurtteam kan u gratis helpen bij vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, meedoen of veiligheid. Daarnaast kunt u bij het Buurtteam terecht voor informatie en advies of ondersteuning voor voor langere tijd. 


U kunt een afspraak maken bij het Buurtteam voor een gesprek of u kunt uw vraag telefonisch bespreken. De adressen en en telefoonnummers van het Buurtteam bij u in de buurt vindt u op de website Buurtteam Amsterdam.

 

Onze onafhankelijke cliëntondersteuners

Wilt u graag dat iemand u helpt bij het aanvragen van hulp of ondersteuning?Of bij het oplossen van problemen die u hierbij heeft? Neemt u dan contact op met onze onafhankelijke cliëntondersteuners op (020) 57 77 999 of via steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl. Van maandag t/m vrijdag zijn we geopend tussen 10.00 - 16.00 uur. Ook onze dienstverlening is gratis.

 

Voorkant flyer Wmo mei 2018 uitsnede.jpgDenk mee!

Wilt u meedenken over goede ondersteuning die u helpt in het dagelijks leven? De gemeente regelt ondersteuning voor het dagelijks leven, zodat iedereen kan meedoen. Zoals hulp bij het huishouden, dagbesteding, een scootmobiel of rolstoel. Of vervoer dat u thuis ophaalt en naar uw bestemming brengt.

 

Als dit niet goed gaat, kunnen wij bij de gemeente aan de bel trekken en laten weten hoe dit beter kan. Dit doen we aan de hand van ervaringen van Amsterdamse cliënten. En dat helpt vaak!

 

Hebt u interesse? Belt u dan naar (020) 75 25 100 of stuur een mail via info@clientenbelangamsterdam.nl. Of bekijk onze flyer 'Denk mee over de Wmo'.

 

Wat kan de gemeente bieden?

  • Woningaanpassingen

De gemeente kan in uw huis drempels verwijderen, de keuken of badkamer aanpassen, de deurposten verbreden of een automatische deuropener plaatsen. Als trappenlopen een probleem is, kan de gemeente een of meerdere traplift plaatsen.

 

Bij woningaanpassingen heeft de gemeente bepaalt dat de aanpassingen in de regel niet duurder mogen zijn dan € 10.000,-. Het grensbedrag voor de toekenning van woningaanpassingen wás € 6100,-, maar is per 1 januari 2018 verhoogd.

 

Als de aanpassingen die nodig zijn duurder zijn, vindt de gemeente dat u moet verhuizen. Tenzij u gebonden bent aan uw buurt, omdat u afhankelijk bent van hulp van mantelzorgers en buren.

 

Als de gemeente vindt dat u naar een geschikte woning moet verhuizen, kunt u een verhuiskostenvergoeding krijgen van € 2300,-. De gemeente moet altijd kijken of het voor iemand medisch gezien mogelijk is om te verhuizen. En verhuizen er niet toe leidt dat iemand de nodige hulp van familie of buren verliest.

 

  • Hulpmiddelen

Rolstoelen: als u niet of zeer moeilijk kunt lopen. Er zijn handbewogen rolstoelen en elektrische rolstoelen. Voor rolstoelen hoeft u géén eigen bijdrage te betalen.

 

Scootmobiel: als u alleen een kleine afstand kunt lopen. Er zijn scootmobielen voor binnenshuis en voor buitenshuis.

 

Aangepaste fiets of handbike: Een handbike koppelt u aan een rolstoel om langere afstanden te kunnen afleggen. U ‘fietst’ dan met uw armen. Er zijn ook driewielfietsen voor als u moeilijk uw evenwicht kunt bewaren.

 

Voor meer informatie over hulpmiddelen kunt u terecht op de website van de gemeente Amsterdam.

 

  • Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV)

Dit is vervoer met een busje of taxi, waarvoor u een pasje kunt krijgen als u beperkingen heeft. Meestal reist u met anderen. U kunt uw rolstoel of rollator meenemen en als u dit wenst, een begeleider. Als het nodig is helpt de chauffeur u met in en uit stappen.

 

U betaalt een ritprijs die gelijk is aan de prijs voor het openbaar vervoer. Voor ouderen boven de 75 jaar is er beschermd vervoer. Ook dit is vervoer met een busje. U komt in aanmerking als u 75 jaar of ouder bent.

 

  • Woonvoorzieningen

Bijvoorbeeld een tillift of een verrijdbare douchestoel.

 

  • Dagbesteding

Er is dagbesteding voor mensen die vanwege een beperking (nog) niet kunnen werken. Of voor ouderen voor wie het moeilijk is om zelf de dagen op een prettige manier in te vullen. Dagbesteding zorgt ervoor dat u contact met anderen kunt hebben op een vaste plek. U kunt meedoen aan activiteiten en nieuwe dingen leren.

 

Voor mensen van wie de gezondheid erg achteruitgaat, kan dagbesteding helpen om toch zoveel mogelijk te blijven doen. Er zijn verschillende soorten dagbesteding, voor jong en oud. U mag zelf kiezen waar u de dagbesteding wilt volgen. Meestal moet u zelf vervoer ernaartoe regelen. Als u dat niet kan, kunt u worden opgehaald.

 

  • Ambulante ondersteuning

Dit is praktische hulp om thuis zaken op orde te houden, voor mensen die dit zelf moeilijk kunnen. De begeleider kan met u meedenken over allerlei dingen die voor u lastig zijn. Een begeleider helpt u bijvoobeeld om de administratie te doen, om beslissingen te nemen, om zaken af te handelen met instanties.

 

Ook kan de begeleider u helpen om contact te leggen met nieuwe mensen, of nieuwe activiteiten te ondernemen. Als u graag zou willen werken of een opleiding volgen, kan de begeleider met u meedenken en u op weg helpen.

 

  • Moet u zelf iets betalen?

Voor veel ondersteuning of voorzieningen moet u zelf een eigen bijdrage betalen. Maar niet voor alles. De medewerker van de gemeente of de zorgorganisatie, moet u van te voren vertellen of u ergens een eigen bijdrage voor moet betalen.

 

De overheid heeft een vast tarief per maand bepaald, onafhankelijk van het inkomen of hoeveel ondersteuning iemand krijgt. In Amsterdam is de maandelijkse bijdrage in 2020 € 14,10.

 

U betaalt geen bijdrage voor een rolstoel. Dit is landelijk bepaald. In Amsterdam betaalt u sinds 2017 ook geen bijdrage meer voor dagbesteding en ambulante ondersteuning.

 

Lees het informatieblad Eigen Bijdrage (2020) van de gemeente Amsterdam.

 

Animaties met meer uitleg

De regels rond de Wmo zijn vaak ingewikkeld. Daarom heeft de gemeente over verschillende onderwerpen een animatie laten maken. Deze geven een eenvoudige uitleg:

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fatima Ouariachi (beleidsmedewerker Wmo) op 
06 13 76 41 40 of f.ouariachi@clientenbelangamsterdam.nl.

icoon30-medewerker-linkedin.png

Deel dit artikel