Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Wijkverpleging

Wijkverpleging is de verpleging en verzorging die u thuis krijgt. De wijkverpleegkundige is in eerste instantie een zorgverlener en geeft u verpleegkundige zorg. Zoals het toedienen van medicatie en wondverzorging. Daarnaast werken er ook verzorgenden in de wijk die u helpen bij de dagelijkse zorg, zoals wassen en aankleden. De wijkverpleegkundige kan ook andere hulp voor u regelen in samenspraak met u, uw familie of vrienden en andere zorgverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, de medisch specialist of maatschappelijke werker.

 

Hoe vraag ik wijkverpleging aan?

Voor wijkverpleging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig, al verloopt de aanvraag vaak wel via de huisarts. U kunt ook zelf contact opnemen met een zorgaanbieder naar keuze of in uw buurt. Uw huisarts kan u daarbij helpen, maar ook u zorgverzekeraar (zorgcoach) of medisch specialist.

 

Belangrijk rond de kwaliteit wijkverpleging

Wat vinden wij belangrijk als het gaat om de kaliteit van de wijkverpleging? We raden u aan om onderstaande punten door te nemen en erbij te pakken als u wijkverpleging aanvraagt of krijgt: 

 • De zorg moet persoonsgericht zijn en in samenspraak met u tot stand komen.
 • U kunt uw situatie overzien en keuzes maken die passend voor u zijn. 
 • U krijgt goede en begrijpelijk informatie op basis waarvan u keuzes kunt maken. Ook over uw rechten. 
 • De wijkverpleegkundige moet deskundig zijn en een brede kijk hebben op de aanpak van uw hulpvraag.
 • De wijkverpleegkundige kent de wijk en kan u goed doorverwijzen. 
 • U wordt tijdig doorverwezen naar specialistische zorg of zorg binnen een instelling.
 • De wijkverpleegkundige kijkt in overleg met u en uw naasten goed naar de mogelijke inzet van mantelzorg en verantwoorde vrijwillige zorg. Zonder dat uw mantelzorgers overbelast raken.
 • U moet kunnen laten weten of u wel of niet tevreden bent over de wijkverpleging.
 • U kunt om hulp vragen bij een onafhankelijke cliëntondersteuner. Bijvoorbeeld bij het indicatiegesprek over de inzet van de zorg die u nodig heeft.
 • Er wordt gewerkt met 1 plan en 1 regisseur of contactpersoon.
 • De wijkverpleging werkt met weinig regels, zodat er meer tijd overblijft voor uw zorg.
 • U moet instemmen met uw zorgplan. En dit plan wordt regelmatig met u besproken om te kijken of de zorg nog aansluit op uw situatie.

 

Herman2web 150 bij 150.jpgMeer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman Klein Tiessink (beleidsmedewerker IT in de Zorg en wijkzorg/wijkverpleging) op (020) 75 25 165 of via h.kleinti@clientenbelangamsterdam.nl.

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png