Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Themabijeenkomst Cliëntenraden weinig betrokken bij zorginkoop langdurige zorg

Cliëntenraden weinig betrokken bij zorginkoop langdurige zorg

Cliëntenraden in de langdurige zorg zijn vaak maar beperkt betrokken bij de zorginkoop. En dat terwijl het zorgkantoor dit wel als voorwaarde stelt. Dat bleek tijdens de verdiepingsbijeenkomst voor cliëntenraden op maandag 19 september 2016. In drie parallelsessies deelden de aanwezige cliëntenraadleden hun ervaringen en gaven elkaar tips. Waar de centrale cliëntenraad bij de ene organisatie goed betrokken is, is dat bij anderen veel minder het geval.

 

Contact centrale en lokale cliëntenraden

Een van de deelnemers vertelde voor de analyse gevraagd te zijn. “Je hebt geen idee waar je aan begint. Eigenlijk was het niet meer dan een invuloefening”. Contact tussen centrale cliëntenraden en lokale raden over de zorginkoop is er nauwelijks. Lokale cliëntenraden kunnen juist veel vertellen over de dagelijkse kwaliteit en daarmee de centrale cliëntenraad voeden. Die afstemming vergt tijd, en die is er nauwelijks.

 

Angst om kritisch te zijn

Een ander heikel punt blijkt te zijn dat cliëntenraadleden zich niet kritisch durven te uiten over de eigen organisatie tegenover het zorgkantoor uit vrees dat de organisatie dan gekort wordt. Een gemiste kans, want door zelf met het gesprek bij het zorgkantoor aan te schuiven zit de cliëntenraad mee ‘aan de knoppen’.

 

Hoe kan het dan wel?

 

  • Geef cliëntenraden tijdig duidelijk inzicht vanaf welke fase in het zorginkoopproces zij betrokken zijn.
  • Maak vervolgens met de bestuurder een duidelijke planning, waarin ook tijd is voor raadpleging van lokale raden.
  • Noem niet alleen negatieve punten uit de organisatie, maar geef ook goede voorbeelden én kom met vernieuwende ideeën.

 

Deze themabijeenkomst was een vervolg op de eerdere bijeenkomst over de zorginkoop. Toen gaf Zilveren Kruis een toelichting op het inkoopproces. De vervolgbijeenkomst is op verzoek van eerdere deelnemers georganiseerd.

 

Klik hier om de presentatie 'Zorginkoop proces 2017 Wlz' van Hans Rutte (lid kerngroep Platform CLZ) te downloaden.

 

Het verslag van deze bijeenkomst.