Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Nieuws PCLZ

Wonen naar eigen wens en inzicht

thumbnail-placeholder.png

Zorgaanbieders Amsta, Amstelring en Cordaan willen hun bewoners zo goed mogelijk laten wonen. Naar eigen wens en inzicht. Hierover ging de themabijeenkomst die het platform op 6 november jl. organiseerde.

Lees meer >>

Snelle reactie minister op brieven over Wmcz

Vlak nadat ook het Platform CLZ een brief aan het ministerie van VWS schreef, verscheen het antwoord van minister Schippers. Zo'n 600 brieven ontving zij, waarin cliëntenraden aandrongen op de snellere vernieuwing van de Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz). Eén van de grote veranderingen is dat cliëntenraden instemmingsrecht krijgen op onderwerpen die de directe leefomgeving van cliënten aangaan. Jammer is daarentegen dat de WMCZ niet verbreed wordt naar de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo).

 

Herziening Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Het Platform pleit voor een snelle aanpassing van de Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz). In een brief (3 juni 2016) aan het ministerie van VWS sommen de Amsterdamse cliëntenraden een aantal eisen op die tenminste in een gewijzigde, liever nog nieuwe Wmcz moeten staan. De zorg verandert snel en daarmee is het onvermijdelijk dat de medezeggenschap mee verandert.

 

Cliëntenraden en kwaliteit van leefomgeving

Wonen in een instelling is allang niet meer alleen een dak boven je hoofd, eten en drinken en medische zorg. Het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg belegde daarom op 21 september (2015) in verpleeghuis Jan Bonga (Amsta) een themabijeenkomst over de kwaliteit van de leefomgeving. Hoe kun je er als cliëntenraad aan bijdragen dat mensen hun leven in een instelling zo goed mogelijk kunnen blijven vervolgen, zoals ze dat gewend waren? Lees verder.

 

Geslaagde eerste bijeenkomst

De eerste bijeenkomst van het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg trok meer bezoekers dan verwacht. Het thema ‘Samenspel tussen cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals’ leefde duidelijk onder de deelnemers en er waren genoeg ideeën voor volgende bijeenkomsten. De initiatiefgroep heeft hiermee een duidelijk signaal gekregen dat ze verder kan gaan met de formele oprichting van dit nieuwe platform. Lees verder.