Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Coalitie Ouderen

Oudere vrouw in rolstoel met partner achter haar verzorgt de planten buiten in grote houten bakken

De coalitie Ouderen is een samenwerking van bestuurders, beleidsmakers en professionals op het terrein van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Langer thuis wonen in een vertrouwde omgeving vraagt inzet en samenwerking vanuit verschillende sectoren: verpleeghuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, woningcorporaties, de gemeente, zorgverzekeraar en ouderen zelf zitten aan tafel.

 

Onderzoek 'Vandaag praten over morgen'

Met de coalitie Chronisch Zieken en andere partners verkennen we voor dit onderzoek hoe Amsterdammers van 55 - 70 jaar in de stadsdelen Noord, Nieuw-West, en Zuidoost denken over ouder worden. Dit onderzoek vergroot ons begrip en helpt ons de participatie van deze doelgroep binnen het programma Amsterdam Vitaal & Gezond te verbeteren.

 

Burgerpanel

In samenwerking met Dr. Barbara Groot - Sluijsmans van de VU Amsterdam organiseren we een burgerpanel om inzichten te verzamelen die ons zullen helpen bij het ontwikkelen van onze diensten en activiteiten. Dit panel loopt nog.

 

We houden u op de hoogte van het verloop van het onderzoek en de uitkomsten van het burgerpanel. Wilt u deelnemen aan het onderzoek en/of uw mening met ons delen? Neemt dan contact op met het onze collega Pauline Willems (tevens onderzoeker bij ons Centrum voor Cliëntervaringen) via p.willems@clientenbelangamsterdam.nl

 

Dialoogsessie

We zijn van plan om in samenwerking met oudereninitiatieven - zoals Energieke Senioren Amsterdam Nieuw - West en andere relevante burgerinitiatieven gesprekken te organiseren op basis va de uitkomsten het het genoemde onderzoek. Meer informatie hierover kunt u later dit jaar op deze pagina vinden. 

 

Informatiebijeenkomst

In het najaar organiseren we een bijeenkomst om dieper in te gaan op de inzichten uit het onderzoek en de uitkomsten van het burgerpanel. Zo willen we de deelnemers met elkaar in contact brengen en meer inzicht krijgen in wat er onder hen speelt. 

 

Inzet van ervaringsdeskundigheid

Heeft u ervaringskennis en wilt u actief bijdragen aan het verbeteren van het beleid en welzijn van ouderen? U bent van harte welkom om deel te nemen aan onze de werkgroepen!

 

JurriaanLimburg_3 200 bij 134 pixels.jpgJurriaan Limburg

Beleidsmedewerker Zorg en Welzijn  

j.limburg@clientenbelangamsterdam.nl