Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Coalitie Mentale Gezondheid

Man met baard zit op trap gebouw en tuurt treurig op zijn mobiele telefoon

De coalitie Mentale Gezondheid is een samenwerking van bestuurders, beleidsmakers en professionals op het brede terrein van mentale gezondheid. De volgende organisaties zijn betrokken: Elaa, Gemeente Amsterdam, GGD, Arkin, GGZ inGeest en Zilveren Kruis.

 

Discussieavond jongeren

Op 8 mei jl. hebben we met Amsterdam Vitaal & Gezond een levendige discussieavond over mentale gezondheid georganiseerd met 24 jongeren - inclusief vertegenwoordigers van diverse jongereninitiatieven - en 24 professionals. We hebben belangrijke thema's zoals preventie, eenzaamheid en prestatiedruk behandeld. In onze nieuwsbrief van mei hebben we hierover het artikel 'Diner rond mentale gezondheid jongeren levert nuttige inzichten op'. 

 

Onderzoek naar balans draagkracht en draaglast

We gaan dit jaar onderzoeken hoe inwoners van een aantal Amsterdamse wijken zich mentaal staande houden en omgaan met de dagelijkse stress. Hierbij kijken we naar de persoonlijke factoren en die in de omgeving die bijdragen aan hun mentale welzijn. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek willen we een preventiestrategie ontwikkelen die de veerkracht van Amsterdammers versterkt.

 

Wilt u deelnemen aan het onderzoek en/of uw mening met ons delen? Neemt dan contact op met onze collega Pauline Willems (tevens onderzoeker bij ons Centrum voor Cliëntervaringen) via p.willems@clientenbelangamsterdam.nl.

 

Burgerpanel

Bij dit onderdeel van ons onderzoek streven we ernaar een diverse groep Amsterdammers te betrekken. Tussen juni en augustus verzamelen we gegevens, onder andere door middel van straatinterviews en online verzamelen van verhalen. De uitkomsten delen we later dit jaar via onze communicatiekanalen. 

 

Informatiebijeenkomst

Later dit jaar organiseren we een informatiebijeenkomst om de uitkomsten van het onderzoek en het burgerpanel te delen met de Amsterdammers en de leden van de Coalitie Mentale Gezondheid.

 

Inzet van ervaringsdeskundigheid

Beschikt u over ervaringskennis en wilt u een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg en het welzijn van mensen met een chronische ziekte? U bent van harte welkom om deel te nemen aan onze de werkgroepen!

 

EnisReyhan_1 200 bij 133 pixels.jpgEnis Reyhan

Coördinator Programma Amsterdam Vitaal en Gezond 
e.reyhan@clientenbelangamsterdam.nl

 

 

Pauline3 200 bij 133 pixels 2019.jpgPauline Willems

Beleidsmedewerker arbeidsparticipatie en onderzoeker Centrum voor Clientervaringen

p.willems@clientenbelangamsterdam.nl