Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

29 mei 2024

Diner rond mentale gezondheid jongeren levert nuttige inzichten op

Op 8 mei vond er een heus diner plaats met 24 jongeren en even zoveel professionals van organisaties als Arkin, Levvel en GGD Amsterdam. Het diner was een belangrijke stap in het bevorderen van het gesprek tussen jongeren en professionals. We hebben dit diner met andere jongerenorganisaties georganiseerd in het kader van het programma Amsterdam Vitaal & Gezond. De aanwezigheid van wethouder Alexander Scholtes (Zorg) onderstreepte de betrokkenheid van de gemeente bij de mentale gezondheid van de Amsterdamse jongeren. 

 

Tijdens het diner kwam een reeks belangrijke onderwerpen aan de orde:

 • Prestatiedruk.
 • Social media.
 • Preventie.
 • Eenzaamheid.
 • Het bevorderen van mentale gezondheid.

 

De aanwezige jongeren gaven ook aan welke gespreksonderwerpen zij misten, zoals neurodiversiteit, culturele normen en de toegankelijkheid van zorg.

 

Het diner benadrukte het belang van:

 • Het integreren van de perspectieven van jongeren in de toekomstvisie en praktische uitvoering van het programma Amsterdam Vitaal & Gezond. 
 • De jongerenparticipatie in het vormgeven van beleid en de praktijk die hun toekomst beïnvloeden. 

 

(Tekst loopt door na de foto)

Dialoogdiner AV&G 8 mei 2024 groepsfoto Mex Meyes.jpg

Foto: Mex Meyjes

 

Uitkomsten

Een greep uit de uitkomsten van de avond, waarmee beleidsmakers en professionals op korte termijn mee aan de slag zouden moeten gaan:

 • Scholen zouden studenten niet langer moeten beoordelen als 'laag' of 'hoog' opgeleid. Daarnaast moeten er coaches op de scholen komen die niet alleen naar het schoolwerk kijken, maar het totale welzijn van de studenten in beschouwing nemen.
 • Bewustwording vergroten van culturele normen rondom prestatie en deze kennis doorgeven aan kinderen.
 • Lespakketten en cursussen ontwikkelen om mentale gezondheid bespreekbaar en toegankelijk te maken. Denk hierbij aan lespakketten over Social Media en hoe je het gesprek aangaat.
 • Het bespreken van mentale gezondheid moet worden aangemoedigd, maar het is belangrijk dat het niet overdreven wordt. Mensen moeten ook leren omgaan met tegenslagen, bijvoorbeeld door weerbaarheidstrainingen.
 • Taboes rondom eenzaamheid doorbreken door cijfers en ervaringsverhalen te delen.
 • De (financiële) toegankelijkheid van verenigingen vergroten.

 

Meer uitkomsten zijn terug te vinden in het verslag van de avond. De uitkomsten delen we binnen de coalities Mentale Gezondheid en Jeugd & Gezin binnen het programma AV&G en dragen zo bij aan de verdere ontwikkeling van de aanpak van de mentale gezondheid van jongeren.

 

Kans op erkenning

Het diner was niet alleen een goed moment om met elkaar in gesprek te gaan, maar ook een kans voor jongereninitiatieven om erkenning te krijgen en hun invloed te vergroten. De betrokkenheid van jongeren en hun perspectieven zijn van groot belang . Daarom komt er ook een vervolg op dit diner.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel