Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Coalitie Jeugd en Gezin

Jonge ouders op de fiets met kindje voorop in Amsterdam

De coalitie Jeugd & gezin is een bestuurlijke coalitie. Vanuit verschillende domeinen rondom jeugd en gezin zetten we ons in om (domeinoverstijgende) taaie vraagstukken op te lossen. Iedereen met betrekking tot jeugd en gezin aan tafel: jeugdhulpverlening, huisartsen, verloskundigen, GGD, buurtteams, beleidsmakers (gemeente), cliëntenorganisaties, zorgverzekeraar, onderwijs en GGZ.

 

Onderzoek

We zijn in gesprek met samenwerkingspartners en ervaringsdeskundigen om een onderzoek op te zetten waarin zij met de onderzoekers nauw samenwerken (participatief actieonderzoek). Het onderzoek richt zich op het bevorderen van een gezonde levensstijl en gemeenschapszin voor jonge kinderen in de stadsdelen Nieuw - West, Zuidoost en Noord.

 

Dit onderzoek zal de verbinding tussen medische en sociale domeinen versterken, met speciale aandacht voor de toegankelijkheid ervan voor jonge kinderen en ouders via huisartsenpraktijken en de Ouder- en Kindteams.

 

We zijn nog bezig met het opzetten van het onderzoek. Wilt u deelnemen aan dit onderzoek en/of uw mening met ons delen? Neemt u dan contact op met onze collega Pauline Willems (tevens onderzoeker bij ons Centrum voor Cliëntervaringen) via p.willems@clientenbelangamsterdam.nl.  

 

Burgerpanel

Hiernaast zijn we ook bezig met de opzet van een burgerpanel om inzicht te krijgen in de ervaringen van en uitdagingen voor ouders en kinderen rond 'Positieve gezondheid'. We zijn op zoek naar de factoren die gezinnen hierbij ondersteunen. Over de start van het panel zullen we u binnenkort informeren.

 

Gesprekken

Voor september staan er gesprekken over de behoefte aan ondersteuning onder jongeren plaats. Door deze groep jongeren te kunnen onderscheiden en hun ervaringen te kunnen verzamelen, kunnen problemen worden voorkomen en effctieve hulp bieden. 

 

Informatiebijeenkomst

In juli vindt in stadsdeel Noord een belangrijke bijeenkomst plaats, speciaal voor jongeren die te maken hebben met de uitdagingen van een ouder die moeilijkheden ondervindt bij de opvoeding.

 

Deze bijeenkomst moet jongeren een platform bieden waar zij hun ervaringen en wensen kunnen delen en kunnen discussiëren over de ondersteuning die zij nodig hebben.

 

We zullen samen verkennen wat dit betekent voor hun dagelijks leven en welke soorten hulp het meest effectief zijn. Zodra we meer weten over de datum en locatie en over de inhoud van de gesprekken, zullen we je hierover informeren.

 

Inzet van ervaringsdeskundigheid

Heb je ervaringskennis en wil je bijdragen aan het verbeteren van het beleid en welzijn van jeugdigen en gezinnen? We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de werkgroepen!

 

KatiVarkevisser_n1web 200 bij 134 pixels.jpgKati Varkevisser

Belangenbehartiger Jeugdplatform Amsterdam
kati@jeugdplatformamsterdam.nl

 

 

 

 

 

HelenCalicki_2 200 bij 134 pixels.jpgHelen Calikci

Ondersteuner Jeugdplatform Amsterdam

h.calikci@clientenbelangamsterdam.nl