Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Hoe toegankelijk is Amsterdam?

Hoe toegankelijk is Amsterdam?

Als je de stad in gaat of je bezoekt onze stad, dan is het handig om wat meer te weten over de toegankelijkheid van gebouwen, toiletten en voorzieningen, parkeren en vervoer. Er zijn verschillende kaarten en apps die informatie over de toegankelijkheid van Amsterdam geven. Heeft u ideeën om Amsterdam toegankelijker te maken? En de informatie erover te verbeteren? Wilt u graag meedenken of meewerken? Laat het ons weten door ons te mailen via toegankelijk@clientenbelangamsterdam.nl.  

 

Informatie over toegankelijkheid in Amsterdam

Klik op onderstaand plaatje om meer informatie te vinden over de toegankeljkheid van gebouwen in Amsterdam.

 

Let op: Niet alle informatie is actueel en kan fouten bevatten.
Deze demo voldoet nog niet aan alle eisen voor toegankelijke websites of apps; de toetsenbordbediening functioneert niet goed.

Kaartje toegankelijkheidsinformatie Amsterdam

 

Wheelmap.org
Website met informatie over rolstoeltoegankelijkheid van gebouwen.

 

Openbare toiletten
Kaart van gemeente Amsterdam met openbare toiletten, ook rolstoeltoegankelijke toiletten.

 

Hoge Nood
App met informatie over (toegankelijke) wc's.

 

Algemene Gehandicaptenparkeerplaatsen
Kaart van gemeente Amsterdam met algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Zie ook deze pagina op onze website met veel gestelde vragen over vervoer, parkeren en Amsterdamse regelingen voor mensen met een beperking. We willen de verschillende informatiebronnen aan elkaar koppelen, zodat informatie over toegankelijkheid eenvoudiger beschikbaar wordt.