Hoe toegankelijk is Amsterdam?

Als je de stad in gaat of je bezoekt onze stad, dan is het handig om wat meer te weten over de toegankelijkheid van gebouwen, toiletten en voorzieningen, parkeren en vervoer. Er zijn verschillende kaarten en apps die informatie over de toegankelijkheid van Amsterdam geven. Heeft u ideeën om Amsterdam toegankelijker te maken? En de informatie erover te verbeteren? Wilt u graag meedenken of meewerken? Laat het ons weten door ons te mailen via toegankelijk@clientenbelangamsterdam.nl.  

 

Toegankelijke gebouwen
Gemeentelijke kaart met informatie over toegankelijkheid van gebouwen in Amsterdam.  De informatie komt van de voormalige website ToegankelijkAmsterdam.nl.

 

Wheelmap.org
Website met informatie over rolstoeltoegankelijkheid van gebouwen.

 

Openbare toiletten
Kaart van gemeente Amsterdam met openbare toiletten, ook rolstoeltoegankelijke toiletten.

 

Hoge Nood
App met informatie over (toegankelijke) wc's.

 

Algemene Gehandicaptenparkeerplaatsen
Kaart van gemeente Amsterdam met algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Zie ook deze pagina op onze website met veel gestelde vragen over vervoer, parkeren en Amsterdamse regelingen voor mensen met een beperking. We willen de verschillende informatiebronnen aan elkaar koppelen, zodat informatie over toegankelijkheid eenvoudiger beschikbaar wordt.