Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Trainingen en kennisuitwisseling

Inzet van mensen met ervaringskennis of actieve ervaringsdeskundigen moeten net als beroepskrachten hun rol kunnen waarmaken. Behalve dat we ijveren voor een gelijkwaardige positie gaat het erom over de juiste vaardigheden te beschikken om de rol effectief te kunnen vervullen.

 

Ook de vindbaarheid van kennis over onderwerpen en praktische voorbeelden is daarbij belangrijk. Het Centrum voor Cliëntervaringen hebben we gevraagd om trainingen en kennisontwikkeling in kaart te brengen, zodat we vrijwilligers en andere betrokkenen bij ons werk op deze punten nog gerichter kunnen ondersteunen.