Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Leidraad Inclusief Ontwikkelen

'Inclusief ontwikkelen’ is een verplichting vanuit het VN-Verdrag Handicap, maar is nog geen gemeengoed. Woningcorporaties en gemeenten organiseren wel inspraak door bewoners en huurders, bijvoorbeeld bij sloop-nieuwbouw en renovatie, wijkontwikkeling en het maken van prestatieafspraken.

 

Echter bij opdrachtgevers, architecten en ontwikkelaars is onvoldoende kennis en bewustwording aanwezig over het belang van fysieke en praktische toegankelijkheid. Toegankelijkheid zien zij vaak nog als een sluitpost.

 

Vroegtijdig betrekken

Met de nieuwe Omgevingswet wordt participatie vooraf bij bouwplannen belangrijker. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Participatie is een belangrijk onderdeel van deze Omgevingswet. De gedachte is dat door het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden bij projecten en plannen ervoor meer draagvlak ontstaat. En dat ook de kwaliteit ervan en de besluitvorming erover beter wordt.

 

Leidraad ontwikkelen

Met Ieder(in) denken wij dat - gezien de problematiek enerzijds en de kansen anderzijds - 2023 hét moment is om een 'Leidraad Ontwikkelen en Bouwen met Ervaringsdeskundigen' te ontwikkelen. Deze leidraad zal betrokkenen kennis en handvatten bieden over het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het ontwikkelen en bouwen van toegankelijke (woon)gebouwen. De leidraad is aanvullend op activiteiten binnen het Actieplan Toegankelijkheid voor de Bouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

De doelstelling van de leidraad

  • Het bijeenbrengen en vergroten van kennis en bewustwording over inclusief ontwikkelen en bouwen met ervaringsdeskundigen.
  • Het verbeteren van de borging van inclusief bouwen en ontwikkelen met ervaringsdeskundigen bij organisaties en bedrijven in de bouwsector. Het zou uiteindelijk vanzelfsprekend moeten zijn dat opdrachtgevers, ontwikkelaars en architecten ervaringsdeskundigen betrekken bij de ontwikkeling en bouw.
  • Bovenstaande leidt tot woonoplossingen die passend zijn en toegesneden op de menselijke maat.
  • Opleiden van voldoende ervaringsdeskundigen (zelfde opleiding of cursus voor alle ervaringsdeskundigen met een beperking of zonder).