Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Woonprojecten

Met de projecten Masterplan Nieuw-West, Hamerkwartier en Strandeiland en hun initiatiefnemers willen we een platform Inclusief Ontwikkelen oprichten om alle aanwezige kennis en ervaringen uit te wisselen.

 

Strandeiland

Strandeiland is nu nog een zandvlakte als nieuw onderdeel van IJburg in Amsterdam-Oost. Over een kleine 20 jaar zal er een kleine stad zijn verrezen. Er komen 8.000 nieuwe woningen voor zo’n 20.000 mensen. Naast winkels en sportaccommodaties komt er een basisschool en een middelbare school. En welzijns- en zorgvoorzieningen die aansluiten op de ontwikkelingen in de komende jaren. 

 

Hoe bouw je zo’n nieuwe wijk, zodat deze aansluit op de behoeften, wensen en ideeën van de toekomstige burgers? Daarover hebben we in september 2022 een werkatelier georganiseerd. Naast vertegenwoordigers van de Participatieraad Strandeiland waren namens ons 4 ervaringsdeskundigen aanwezig. Ze hebben uitgebreid kunnen spreken met vertegenwoordigers van corporaties, zorginstellingen en gemeente over verschillende belangrijke thema’s.

 

Zoals:

  • Betaaldbaar wonen voor mensen uit verschillende doelgroepen.
  • De invulling van zorg op de juiste plaats. Wie zijn de direct betrokkenen? Wat kunnen bewoners zelf?
  • De de rol van kunst en cultuur.
  • Eigenaarschap en de behoefte aan ruimte die niet al vantevoren is ingevuld.  

 

Het werkatelier leverde heldere actiepunten op, waaraan de deelnemers zich hebben verbonden. Belangrijk is vooral dat deze werkwijze vanzelfsprekend wordt. Dat buurtinitiatieven, actieve en creatieve bewoners, ervaringsdeskundigen bij het hele proces zijn betrokken, dus vanaf het begin tot het eind.

 

Strandeiland dient ook als voorbeeld voor het gemeentelijke Programma Vitaal & Gezond, waaraan wij ook deelnemen. Binnen het programma komen vraagstukken als preventie, chronische ziekten, digitalisering en (mantel)zorg aan de orde. 

 

Hamerkwartier

Het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord is een gebied met een heel eigen karakter en veel historie. Het wordt omgebouwd van een oud industrieel gebied naar een gemengde woon- en werkwijk. Dat zal lang duren: zeker 20 jaar.

 

Met Amsterdam Noord Toegankelijk willen we leren van de ervaringen op IJburg en het Hamerkwartier tot een inclusieve wijk laten worden. Daarvoor hebben we contact met de bewonersgroepen van het IJplein, de Vogelbuurt en met Red Amsterdam Noord die zich inzetten voor meer invloed van de bewoners op alle nieuwbouwplannen. 

 

Masterplan Nieuw-West

Het Masterplan Nieuw-West is een 20-jarige aanpak om de leefbaarheid en veiligheid in het stadsdeel structureel te verbeteren. Een aantal deelnemers van onze themagroep Wonen maken deel uit van het Platform Sierpleinbuurt. Dit platform is opgericht om een lokale omgevingsvisie voor de Sierpleinbuurt te ontwikkelen. 

 

Met planologen van de gemeente en een aantal buurtbewoners is de wijk onder de loep genomen en hebben ze ideeën met elkaar uitgewisseld. Omdat vergroening ook een belangrijk onderwerp is in het toekomstplan, is het ook de bedoeling om hier binnenkort meer aandact aan te besteden.