Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Themagroep Wonen

In onze themagroep Wonen zitten verschillende belangenbehartigers en vrijwilligers die zich inzetten voor mensen voor wie een passende woning niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld mensen met een beperking of geestelijke problemen en ouderen die zorg nodig hebben. Binnen de groep bespreken we de problemen en mogelijkheden om er iets aan te doen. Hoe zorgen we ervoor dat de problemen van deze groepen Amsterdammers meer aandacht krijgen? Welke creatieve oplossingen zijn er mogelijk in de stad?

 

Deelname van ervaringsdeskundigen

Binnen de themagroep besteden we veel aandacht aan de deelname van mensen met ervaringskennis aan belangrijke overleggen die over wonen gaan. Het gaat dan om deelname op een gelijkwaardige manier (participatie) aan het ontwikkelen van toekomstplannen, beleid én uitvoering die de woonsituatie van Amsterdammers met wat extra aandacht verbetert.

 

En dat moet wel tijdig gebeuren, dus niet achteraf. Helaas gebeurt dat nog te vaak en daarom zullen we er bij alle partijen aandacht voor blijven vragen. Erover praten is één ding, doen is een tweede. En omdat we vooral leren door de ervaring, proberen we ervaringsdeskundigen te laten meewerken aan projecten. Binnen projecten is het vaak wat eenvoudiger om onze ideeën in praktijk te laten brengen. 

 

Deelname aan de themagroep

Lijkt het u ook interessant om mee te denken en werken aan het verbeteren van de woonsituatie van Amsterdammers die nét iets meer aandacht nodig hebben? Bekijkt u dan het korte filmpje dat we hebben gemaakt over het werk van onze themagroepen. Heeft u interesse? Belt u dan naar (020) 75 25 100 of stuur een mail naar info@clientenbelangamsterdam.nl. We kijken uit naar uw reactie!