Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Jaarstukken en adviezen

Op deze pagina vindt u de hoofdstukken van het platform uit het jaarverslag en werkplan Cliëntenbelang Amsterdam. En het laatste visiedocument van het platform. Ook publiceren we hier de adviezen aan de gemeente.

 

Verslagen

Bijeenkomst 31 oktober 2018 (PDF)

 

Jaarstukken

Jaarverslag PMA 2022 (PDF)

Jaarverslag PMA 2021 (PDF)

Jaarverslag PMA 2020 (PDF)

Activiteitenplan PMA 2020 (PDF)

Visiedocument PMA 2018 - 2020 (PDF)

Jaarverslag PMA 2019 (PDF)

Activiteitenplan PMA 2019 (PDF)

Jaarverslag PMA 2018 (PDF)

 

Adviezen

Antwoord gemeente Bestuursrapportage Wmo 2022 (PDF) (15 mei 2023)

Reactie Cliëntenbelang Amsterdam Bestuursrapportage Wmo 2022 (PDF) (18 april 2023)

Inhoud voor gesprek met wethouder Zorg (PDF) (2021)

Reactie op Verordening Zorg voor Jeugd Amsterdam 2021 (PDF) (30 juli 2020)

Inspraak reactie PMA Voorjaarsnota 2019 (PDF) (4 juni 2019)

Inzet kinderen bij indicatie bij het Hulp bij het Huishouden (PDF) (28 juni 2017)

Subsidieregeling ondersteuning mantelzorg en vrijwillige inzet (PDF) (21 februari 2017)
Reactie van gemeente Amsterdam op advies over ondersteuning mantelzorg en vrijwillige inzet (PDF) (6 juni 2017)

Een nieuwe definitie van mantelzorg voor Amsterdam (PDF) (augustus 2015)

 

Malene Duijst september 2022 150 bij 150 pixels.jpgMeer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Malène Duijst (coördinator Platform Mantelzorg Amsterdam) op (020) 75 25 162 of via

m.duijst@clientenbelangamsterdam.nl

icoon30-medewerker-linkedin.png icoon30-medewerker-twitter.png