Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Kennisgroep Personen met onbegrepen gedrag

De Kennisgroep Personen met onbegrepen gedrag vertegenwoordigt de stem van mensen met onbegrepen gedrag en hun naasten. Leden van de Kennisgroep, vaak ervaringsdeskundigen, brengen verschillende perspectieven mee: de geestelijke gezondheidszorg, een licht verstandelijke beperking, of armoede bijvoorbeeld. Wij ondersteunen de Kennisgroep.

 

Gemeentelijke aanpak

De gemeente Amsterdam is in 2017 gestart met de zogenoemde aanpak ‘Personen met verward gedrag’. Er is een Aanjaagteam met onder meer de politie, Arkin, het Openbaar Ministerie en het Leger des Heils. De Kennisgroep is onderdeel van het Aanjaagteam, zodat de leden ervan tijdens vergaderingen direct kunnen meepraten en het client- en naastenperspectief gewaarborgd is.