Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

‘Ik ga ervoor dat mensen krijgen waar ze recht op hebben’

Onze juridische afdeling krijgt het steeds drukker. In 2020 was het aantal zaken al met 30% toegenomen en ook dit jaar loopt dat met 50% verder op. De juridische vragen komen terecht bij juridisch adviseur Christiaan Dol. Hij heeft een schat aan kennis en ervaring, maar ook een flinke portie gedrevenheid. En dat laatste is nodig, want er gaat nogal wat mis. Met name bij Hulp bij huishouden en de ambulante ondersteuning: “Als ik zie dat Amsterdammers niet de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben, dan zet ik er mijn tanden erin.”

Christiaan adviseert al onze belangenbehartigers; de beleidsmedewerkers en onafhankelijke cliëntondersteuners. Daarnaast is hij eindverantwoordelijk voor de bewaar- en beroepszaken, waarmee de cliëntondersteuners bezig zijn: “De cliëntondersteuners hebben in de bezwaarfase het contact met de cliënten en stellen het grootste deel van de bezwaarschriften op.

 

Ik kijk mee en scherp aan waar nodig. Daarna versturen we ze. Datzelfde geldt voor de beroepszaken, waarvoor ik ook nog wel eens als gemachtigde optreed tijdens een zitting in de rechtbank. Zo ondersteun ik Amsterdammers tijdens langdurige en ingewikkelde juridische procedures.

 

Indicaties in uren en minuten

De meeste juridische vragen krijg ik over Hulp bij huishouden (Hbh) en ambulante ondersteuning. Daar zie je veel misgaan. Dat gaat met name over de indicaties, iets waar we al langere tijd over in conflict zijn met de gemeente. De hoogste bestuursrechter heeft al eerder gezegd dat indicaties de Hbh in uren en minuten moeten zijn, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn.

 

De gemeente Amsterdam legt deze uitspraak al bijna 3 jaar naast zich neer en blijft in resultaten indiceren. Een resultaat is dan bijvoorbeeld dat je ‘een schoon huis hebt ‘of ‘ondersteuning krijgt, zodat je weer kunt meedoen in de samenleving’. Dat is natuurlijk allesbehalve concreet.

 

Dus nu zet ik me er voor in om per individueel geval indicaties in uren en minuten te krijgen en de gemeente Amsterdam te overtuigen dat ook zij de rechtspraak moeten respecteren. 

 

De weg naar de rechter

Het zure is dat juist de meest kwetsbare mensen niet de weg naar de rechter weten te vinden. Bijvoorbeeld omdat ze niet weten hoe een juridische procedure eruitziet, de ambtelijke taal onvoldoende begrijpen of omdat ze simpelweg de energie niet hebben om ook nog eens een bezwaar- en beroepsprocedure te starten.

 

Er ontstaat zo een steeds grotere kloof tussen mensen die wel en niet de weg naar de rechter weten te vinden. Juist deze groep Amsterdammers roep ik op om contact met ons op te nemen.

 

Juridische procedure heel precies

Ik word er blij van wanneer mensen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Zoals een traplift of voldoende Hulp bij huishouden. Maar buikpijn krijg ik van de gevallen waarvan ik weet dat ze bijvoorbeeld heel hard ambulante ondersteuning nodig hebben, maar dat het niet lukt omdat ze te laat contact met ons opnemen.

 

Een bezwaarprocedure is namelijk heel precies. Je moet binnen 6 weken bezwaar maken en als je ook maar 1 dag te laat bent, houdt het op. Dat leidt tot hele verdrietige situaties. 

 

Reële verwachtingen

Er wordt teveel verwacht van mensen die het al zwaar hebben. Ze komen natuurlijk niet voor niets bij ons. Ze overzien niet alles, hebben soms te weinig regie over hun leven en hard hulp nodig. En dan verwacht de gemeente van ze dat ze heel precies allerlei stappen doorlopen en zich houden aan deadlines.

 

Dat is niet altijd mogelijk. Met mijn werk voor Cliëntenbelang Amsterdam hoop ik Amsterdammers te ondersteunen die vastlopen in de ambtelijke molen van de gemeente. Waardoor ze niet de zorg en ondersteuning krijgen die ze zo ontzettend hard nodig hebben. Ik hoop oprecht daarmee bij te dragen aan een samenleving die meer inclusief is.”