Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

‘Ik maak me zorgen over huisartsenzorg’

Maarten woont in Amsterdam en heeft veel met en voor ouderen gewerkt. Hij studeerde gezondheidsrecht en werkte onder andere bij de gemeente Amsterdam, een ouderenorganisatie en een woningbouwcorporatie. Inmiddels is hij met pensioen en zet hij zijn kennis en ervaring in als vrijwilliger. Bij het Rode Kruis en ook bij Cliëntenbelang Amsterdam. “Ik maak me oprecht zorgen over de huisartsenzorg.”

“Er zijn heel veel onderwerpen die mij boeien. Maar ik kan niet alles doen, dus kies ervoor om aan de slag te gaan met wat me direct raakt. Huisartsenzorg bijvoorbeeld. Er zijn veel huisartsenpraktijken die niet kunnen uitbreiden. Of die moeten verhuizen, omdat de huurprijzen van hun panden te hoog worden.

 

Patiënten kunnen mee verhuizen naar een locatie die misschien veel verder weg is. Of ze moeten een nieuwe huisarts vinden. Dat is ontzettend moeilijk, omdat de meeste praktijken hartstikke vol zitten. Mijn eigen huisarts moet misschien wel voor de tweede keer verhuizen. Dat doet iets met mij als patiënt en ik ben niet de enige. Er zijn vele andere Amsterdammers die hier mee te maken krijgen. 


Druk op huisartsen

Huisartsen hebben het ook om andere redenen zwaar. De druk op praktijken neemt bijvoorbeeld al jaren toe door de vergrijzing. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en ziekenhuizen sturen mensen zo snel mogelijk weer naar huis. Mensen zijn dus heel afhankelijk van hun huisarts en de thuiszorg. Terwijl er ook nog eens te weinig personeel is. Zowel in de huisartsenzorg als in de ouderenzorg. 


Actie vanuit de werkgroep

Ik kon niet langer stilzwijgend toekijken en wilde actie ondernemen. Dus ik ging op zoek naar een patiëntenvereniging die zich inzet voor goede huisartsenzorg. Die bestaat alleen niet. Na lang zoeken ben ik uiteindelijk bij Cliëntenbelang Amsterdam terechtgekomen. Daar zit ik nu als vrijwilliger in de themagroep Kwaliteit van Zorg. De naam zegt het al: we houden ons bezig met het verbeteren van zorg. 


Betrek patiënten

We hebben het in de themagroep gehad over wat wij kunnen doen om goede huisartsenzorg mogelijk te maken. Een van mijn voorstellen is om patiënten meer te betrekken. Laat ze aan tafel zitten bij  de huisartsenvereniging, zorgverzekeraars, zorgkantoren en de gemeente Amsterdam.

 

Om ook hun mening te horen is ontzettend belangrijk. Wat leeft er bij hen? Wat zijn hun wensen? Waar lopen ze tegenaan? Zij zijn de mensen om wie het gaat. Het is eigenlijk heel gek dat ze geen invloed hebben op alle plannen en de verdeling van het geld.  


Betere afstemming

Naast zijn werk bij Cliëntenbelang begeleidt hij ook iemand die in een kleinschalige zorginstelling woont. Hij helpt hem bij het kiezen van de zorg die bij hem past.  


“Wat me in die begeleiding opvalt is dat bijvoorbeeld huisartsen en fysiotherapeuten veel beter kunnen samenwerken met klinieken en psychologen. Laat ik een concreet voorbeeld geven: Een huisarts schrijft bepaalde medicatie voor, terwijl de psycoloog adviseert om dat niet te doen. Tja, wat moet je dan als cliënt?

 

Vervolgens vertel ik het standpunt van de ene specialist aan de ander. Dan moet je geluk hebben dat zij met je willen meedenken. Dat is echt niet altijd zo. Het vraagt om geduld en doorzettingsvermogen. En dan is het handig wanneer je het verhaal goed kunt vertellen. Zeker in de patiëntenzorg. Veel mensen kunnen dat of durven dat niet. Daarin is dus ook nog veel te winnen.”