Bijeenkomst ‘De buurt als veilige plek voor iedereen’

Datum: 27 juni 2019
Tijdstip: 11:30 - 15:30 uur (inclusief gratis lunch).
Locatie: Planetarium Kromwijkdreef 11, 1108 JA Amsterdam

Routebeschrijving: klik hier
Inschrijven: via deze link.

 

De buurt is een bron van informatie met zijn buurtinitiatieven, hulpverleners, winkeliers, wijkagenten en bewoners. Zij vormen het vangnet voor mensen die onbegrepen gedrag (kunnen gaan) vertonen. Daarom organiseert onze Kennisgroep Personen met onbegrepen (verward) gedrag deze bijeenkomst over wat zich in de buurt afspeelt. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in een veilige buurt kan leven?

 

Amsterdammers aan het woord

Tijdens deze bijeenkomst willen we Amsterdammers aan het woord laten die in hun werk- of woonomgeving hebben meegemaakt dat een crisis tijdig werd voorkomen door bijvoorbeeld zorgverleners, buurtbewoners, mantelzorgers of agenten. We willen graag weten waarom het ‘werkte’ en de werkzame elementen eruit halen. Daarvoor moeten we ook weten waar het stokte, waar instanties of bureaucratie tegenzaten. Om zo die obstakels weg te halen.

 

Bent u zo iemand? Kom dan uw verhaal vertellen. Liefst met degene(n) die het betrof(fen). Of wilt u verder komen in uw eigen praktijk? Maakt u zich zorgen over wat er in uw buurt gebeurd? En wilt u wat bijdragen? Dan bent u van harte welkom op onze eerste bijeenkomst. 

 

Nog actueel onderwerp

Het landelijke programma Personen met verward gedrag is eind 2018 gestopt. Het onderwerp blijft actueel en de (aan)sluitende aanpak is er nog niet. Daarom gaat het gemeentelijke Aanjaagteam Personen met verward gedrag dit jaar gewoon door met zijn werk.

 

De opdracht van de klankbordgroep eindigde eind 2018, maar ging in 2019 verder als kennisgroep. Deze organiseert een aantal bijeenkomsten, waarvan deze dus de eerste. De opbrengsten van de bijeenkomsten gebruiken we voor onze adviezen van het Aanjaagteam. 

 

De kennisgroep bestaat uit: Angelien Horn, Anna Diouf, Annette da Graça, Arnold Folkerts, Edo Paardekooper Overman, Elmi Minoek, Gee de Wilde, Jaap Peeters en Mirjam Dessing.
 

 

terug naar de agenda »

Gesprek laden

Deel dit artikel