Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Jaarevenement 'Sociale Inclusie'

Datum: 6 juni 2024
Tijdstip: 12:00 - 17:00 uur (inloop en lunch tot 12.45 uur).
Locatie: De Hallen, Hannie Dankbaarpassage 18, 1053 RT Amsterdam (west). 

Routebeschrijving: Klik hier 
Bereikbaarheid: Klik hier.

Aanmelden voor het evenement en de workshops: Klik hier.

 

Op donderdag 6 juni a.s. willen we graag de handen ineen slaan om Amsterdam nog inclusiever te maken. Voor veel mensen met een beperking zijn alledaagse dingen, zoals reizen met het openbaar vervoer of solliciteren en een baan krijgen, een hele uitdaging. Maar volgens het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking moet iedereen volop kunnen meedoen. Tijdens ons evenement brengen we daarom vele betrokken partijen en organisaties samen, evenals Amsterdammers voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is.

 

In Amsterdam kennen we de lokale inclusie - agenda van de gemeente met 10 belangrijke punten, waaronder ‘Sociale Inclusie’:
“Amsterdammers met een beperking willen net als iedereen in Amsterdam overal aan kunnen meedoen. Het is daarom belangrijk dat bijvoorbeeld medewerkers van de gemeente, personeel op de trams en bussen en hulp- en zorgverleners leren om met iedereen goed en prettig in gesprek te gaan.

 

Ook als iemand in een rolstoel zit, blind of doof is of een verstandelijke beperking heeft. Ook als iemand het Nederlands niet goed begrijpt of onbegrepen gedrag vertoont. Het is belangrijk dat mensen met een beperking zich overal welkom voelen.”

 

Laten we het samen ontdekken en bouwen aan een Amsterdam waarin iedereen kan meedoen.

 

Programma

12.00 – 12.45 uur

Inloop met gelegenheid om te lunchen en bezoeken Informatiemarkt met

 • Helpdesk Digitale zorg
 • Leerlingsteunpunt Passend Onderwijs
 • LVB Adviesraad
 • Mentaal Klassikaal
 • OV-coach
 • Pharos
 • Prisma
 • Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en Voortgezet Onderwijs 


12.45 – 13.00 uur

 • Welkomstwoord Deborah Lauria (directeur - bestuurder Cliëntenbelang Amsterdam)

 

13.00 - 13.15

 • Wat is de visie op sociale inclusie van gemeente Amsterdam? Door Alexander Scholtes, wethouder Zorg, Maatschappelijke ontwikkeling, Publieke Gezondheid en Preventie


13.15 – 14.00 uur

Plenair programma o.l.v. dagvoorzitter Minchenu Maduro

 

 • 13.00 - 13.15 uur
  Interview met Guusje ter Horst (Bestuurlijk Aanjager Onbeperkt Meedoen)
 • 13.15 - 13.45 uur

 

Panelgesprek met:

Remi Caris (Jeugdplatform Amsterdam)

Guusje ter Horst
Marja der Kinderen (Slechthorend Amsterdam)
Vertegenwoordiger werkplaats Personen met onbegrepen gedrag

 

14.00 – 14.15 uur

Pauze

 

14.15 – 15.00 uur Workshop ronde 1

Voor de workshops is een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij. U kunt ook aangeven of u speciale wensen - zoals een schrijftolk - heeft om aan een workshop te kunnen deelnemen.

 

 • Workshop ‘Hoe begin je een beweging?’ door Narita Derks (junior onderzoeker Cliëntenbelang Amsterdam)

Aan de hand van deelopdrachten werken aan hoe u uw ingebrachte doel onder de aandacht brengt of zelfs op de politieke agenda krijgt. Wanneer is welke vorm van actie het meest passend? En hoe zet u deze effectief in? Ook gaan we in op onderwerpen zoals (sociale) media en het mobiliseren van mensen.

 

Wanneer u zich opgeeft voor deze workshop, geeft u dan ook door met welk doel u aan de slag wilt.

 

 • Workshop ‘Kophonger met een koptelefoon’ door Frank Wijdenbosch (theatermaker)

Een workshop die uitnodigt om te luisteren naar verhalen over wat het betekent om altijd maar kophonger te hebben.Het zijn verhalen van mensen uit de buurt die worstelen met overgewicht en die soms ook te maken hebben gehad met isolement of stigmatisering. Openhartige verhalen die soms grappig zijn, soms ontroerend, soms confronterend.

 

Verhalen die uitnodigen tot een gesprek. We luisteren al struinend door de buurt naar deze verhalen. Ook mensen die slecht ter been zijn kunnen mee, want deze wandeling wordt zo georganiseerd dat er voldoende momenten zijn waarop u even kunt zitten. Ook kunt u uw eigen tempo aanhouden.

 

 • Workshop ‘Beleef kunst met Mieke!’ door Mieke Marx (kunstdocent en rondleider in onder andere het Rijksmuseum en het Frans Halsmuseum)

Mieke Marx geeft rondleidingen in musea en kunstlezingen in verzorgingshuizen voor mensen met dementie. Zij volgt hierbij de 'Onvergetelijk' methodiek, ontwikkeld door een aantal musea voor mensen met een haperend brein. Elke rondleiding of lezing volgt één aansprekend thema zoals liefde, hobby’s, rituelen, verzamelen.

 

Afgewisseld met een mooi filmfragment of muziekje wordt er naar kunstwerken gekeken, geassocieerd, gelachen én een link gelegd naar ieders persoonlijke verhalen. In deze workshop met als thema ‘De liefde’ dompelen we ons onder in de schatten van het Rijksmuseum en ervaart u zelf wat dit met u doet.

 

15.00 – 15.15 uur

Pauze

 

15.15 – 15.45 uur

Plenair programma o.l.v. Minchenu Maduro

 

Het Centrum voor Cliëntervaringen (CvC) heeft in opdracht van de
gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar validisme: discriminatie van mensen met een beperking. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek gaan we in gesprek met:

 • Marlies Boene (ervaringsdeskundige)
 • Pauline Willems (onderzoeker CvC)
 • Kadi Bah (onderzoeker CvC)

 

15.45 – 16.00 uur

Pauze

 

16.00 – 16.45 uur

Workshop ronde 2 en Informatiemarkt geopend

 

 • Workshop ‘Beleef kunst met Mieke!’ door Mieke Marx (kunstdocent en rondleider in onder andere het Rijksmuseum en het Frans Halsmuseum)

Mieke Marx geeft rondleidingen in musea en kunstlezingen in verzorgingshuizen voor mensen met dementie. Zij volgt hierbij de 'Onvergetelijk' methodiek, ontwikkeld door een aantal musea voor mensen met een haperend brein. Elke rondleiding of lezing volgt één aansprekend thema zoals liefde, hobby’s, rituelen, verzamelen.

 

Afgewisseld met een mooi filmfragment of muziekje wordt er naar kunstwerken gekeken, geassocieerd, gelachen én een link gelegd naar ieders persoonlijke verhalen. In deze workshop met als thema ‘De liefde’ dompelen we ons onder in de schatten van het Rijksmuseum en ervaart u zelf wat dit met u doet.

 

 • Workshop ‘Interculturele diversiteit’

Ervaringsdeskundige sleutelpersonen met een migratie achtergrond delen ervaringen met sociale exclusie. Op laaggeletterdheid, verschillen in cultuur en beperkte taalvaardigheid. Doelstelling is om over en weer begrip te krijgen en te komen tot meer sociale inclusie voor Amsterdammers met een migratie - achtergrond en een informatie - achterstand.
 

16.45 - 17.00 uur

Plenaire afsluiting 

 

16.45 – 17.30 uur

Netwerkborrel
 

 

terug naar de agenda »

Gesprek laden

Deel dit artikel

 

 

 

 

 

 

 

 


Dagvoorzitter Minchenu Maduro

Minchenu Maduro .jpg

 

Sprekers

Alexander Scholtes (wethouder Zorg, gemeente Amsterdam)


Guusje ter Horst (Bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen)

Guusje ter Horst.jpg

 

Deborah Lauria (directeur - bestuurder Cliëntenbelang Amsterdam)

 

Pauline Willems (onderzoeker Centrum voor Cliëntervaringen)

Kadi Bah (co - onderzoeker Centrum voor Cliëntervaringen) 

 

Workshopleiders

Frank Wijdenbosch

Narita Derks

Mieke Marx