Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Online bijeenkomst 'Buurtteams: spil of verspilling?'

Datum: 11 maart 2021
Tijdstip: 14:30 - 17:00 uur
Locatie: online
Aanmelden: Klik hier. Voor vragen over het aanmelden kunt u contact opnemen met Esther Kok via e.kok@clientenbelangamsterdam.nl.  

Dagvoorzitter: Sara Bruinsma
 

Vanaf 1 april 2021 kan elke Amsterdammer met vragen over ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn, inkomen, schulden en veiligheid terecht bij een buurtteam. Een nieuwe manier, waarop iedereen zorg en ondersteuning kan krijgen. Dit zorgt voor veel veranderingen. Wat betekent dit precies voor de Amsterdammer die ondersteuning nodig heeft? Daarom nodigt onze Kennisgroep Personen met Onbegrepen Gedrag u uit voor deze online bijeenkomst 'Buurtteams: spil of verspilling?'

 

Bij grote veranderingen leven er altijd veel vragen. En er zijn ook zorgen. Om de Buurtteams te helpen bij het bieden van goede zorg en ondersteuning organiseren wij deze bijeenkomst. Door in gesprek te gaan met elkaar vanuit verschillende perspectieven kunnen we medewerkers voorzien van praktische inzichten.

 

Doel van de bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst is om een soort kompas te maken, waaraan de praktijk van de Buurtteams moet voldoen. Een handreiking voor bij de inrichting van de Buurtteams. Het kompas zullen we aanbieden aan de bestuurders van het Bestuurlijk Overleg GGz, een samenwerking tussen diverse aanbieders van Geestelijke Gezondheidszorg in Amsterdam. 

 

3 onderwerpen

De leden van de Kennisgroep spreken veel Amsterdammers. Hieruit zijn verschillende onderwerpen naar voren gekomen, waarover zij vragen en zorgen hebben. Voor deze bijeenkomst hebben we 3 onderwerpen gekozen, waarover we met elkaar in gesprek gaan:

  • Voortgang van de zorg
  • Aansluiting (specialistische) GGz
  • Toezicht houden op het functioneren van de Buurtteams.

 

Hierbij houden we rekening met verschillen tussen mensen, het bieden van maatwerk, en kansen voor iedere Amsterdammer.

 

Sprekers

  • Leander Bunte (ervaringsdeskundige en lid van de Cliëntenraad Philadelphia)
  • Marc Hoijtink (socioloog en als senioronderzoeker werkzaam bij het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk van de Hogeschool van Amsterdam)
  • Joep Holten (docent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam)
  • Edo Paardekooper Overman (ervaringsdeskundige en belangenbehartiger)
  • Lidwien Schweitzer (manager bij Arkin Basisggz)
  • Gee de Wilde (klinisch psycholoog en lid Kennisgroep Personen met onbegrepen gedrag)

 

Deze bijeenkomst is de eerste van serie van 2. De 2e bijeenkomst zal in het teken staan van toepassen van het kompas in de praktijk. 

 

(Het programma staat onder deze foto)

Thumbnail jonge vrouwen bij kraam op gracht.jpg

 

Programma

 

14.30 – 15.00

Welkomstwoord & Inleiding: Wat gaat er precies gebeuren? En wat betekent dit voor de Amsterdammers?

 

15.00 - 15.40
Gesprek over de 3 onderdelen

15.40 – 15.50
Pauze

 

15.50 – 16.40
Dialoog in kleine groepen

 

16.40 – 17.00
Afsluiting

 

 

terug naar de agenda »

Gesprek laden

Deel dit artikel