Online bijeenkomst 'Buurtteams: spil of verspilling?'

Datum: 11 maart 2021
Tijdstip: 14:30 - 17:00 uur
Locatie: online
Aanmelden: Klik hier  

Dagvoorzitter: Sara Bruinsma
Sprekers: Onder andere Leander Bunte, Gee de Wilde en Joep Holten.

 

Vanaf 1 april 2021 kan elke Amsterdammer met vragen over ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn, inkomen, schulden en veiligheid terecht bij een buurtteam. Een nieuwe manier, waarop iedereen zorg en ondersteuning kan krijgen. Dit zorgt voor veel veranderingen. Wat betekent dit precies voor de Amsterdammer die ondersteuning nodig heeft? Daarom nodigt onze Kennisgroep Personen met Onbegrepen Gedrag u uit voor onze online bijeenkomst 'Buurtteams: spil of verspilling?'

 

Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen. Bijvoorbeeld of mensen nog wel de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. En of de Buurtteams hen nog wel zullen bereiken.

 

Doel van de bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst is om een soort kompas te maken, waaraan de praktijk van de Buurtteams moet voldoen. Het kompas zullen we aanbieden aan de bestuurders van het Bestuurlijk Overleg GGz, een
samenwerking tussen diverse aanbieders van Geestelijke Gezondheidszorg in Amsterdam. 

 

Aan de hand van volgende 3 onderdelen verkennen we de komende veranderingen en gaan we in gesprek:

  • Voortgang van de zorg
  • Aansluiting (specialistische) GGz
  • Toezicht houden op het functioneren van de Buurtteams.

 

Hierbij houden we rekening met verschillen tussen mensen, het bieden van maatwerk, en kansen voor iedere Amsterdammer.

 

(Het programma staat onder deze foto)

Thumbnail jonge vrouwen bij kraam op gracht.jpg

 

Programma

 

14.30 – 15.00

Welkomstwoord & Inleiding: Wat gaat er precies gebeuren? En wat betekent dit voor de Amsterdammers?

 

15.00 - 15.40
Gesprek over de 3 onderdelen

15.40 – 15.50
Pauze

 

15.50 – 16.40
Dialoog in kleine groepen

 

16.40 – 17.00
Afsluiting

 

 

terug naar de agenda »

Gesprek laden

Deel dit artikel