Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

Uitnodiging jaarevenement '18 miljoen smaken zorg'

Datum: 1 juni 2023
Tijdstip: 11:30 (inloop 11.00 uur) - 16:45 uur, gevolgd door netwerkborrel.
Locatie:  Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam 

DagvoorzitterThijs de Lange.

Aanmelden: Klik hier.

 

Het is nú de tijd voor verandering naar écht passende zorg. Daarom organiseren wij op donderdag 1 juni het jaarevenement '18 miljoen smaken zorg'. We laten zien hoe echt passende zorg eruit ziet en gaan in gesprek over hoe we hier samen naar toe kunnen werken. 

 

Mensenwerk

Zorg is mensenwerk. Wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. Bij het organiseren van de zorg moeten we daarom luisteren naar de mensen om wie het draait en hen erbij betrekken. In het huidige zorgsysteem lopen mensen vaak vast, doordat er veel gedacht wordt vanuit een werkwijze, regels en
geldstromen, en niet vanuit de mens.

 

Schrijver en directeur van de Wiardi Beckman Stichting Tim 'S Jongers deelt inspirerende verhalen en voorbeelden met ons hoe de mens meer centraal kan staan. Na de lunch kunt u aan 2 van de 4 workshops deelnemen en ervaren hoe passende zorg eruit kan zien.

 

Daarna werpt ervaringsprofessional Jiska Ogier een unieke blik op het huidige zorglandschap en de toekomst van passende zorg. De op 5 april jl. geïnstalleerde wethouder Zorg Alexander Scholtes sluit de dag af.   

 

Aan het eind van de dag verlaat u de Zuiderkerk met een rugzak vol voorbeelden en ideeën over waardevolle zorg. U kunt zich voor de dag en de workshops aanmelden via het aanmeldformulier (zie boven). Mocht dat niet lukken, stuur dan een e-mail naar info@clientenbelangamsterdam.nl.

 

Programma

11.00 - 11.30 uur
Inloop

 

11.30 - 11.35 uur
Welkomstwoord door dagvoorzitter Thijs de Lange

 

11.35 - 12.45 uur Plenair programma 'Op weg naar passende zorg'
Gastspreker Tim ‘S Jongers - Directeur Wiardi Beckman Stichting
Panelgesprek met:

 

12.45 - 14.00 uur
Lunch met verschillende activiteiten zoals:
Cliëntenbelang Markt

 • Maak kennis met het Dementie Museum.
 • Verrijk jezelf en je boekenkast met Cliëntenbelang literatuu.r
 • Ga in gesprek met een mantelzorgmakelaar en logeerhuis Markant.
 • Noord-Holland Noord Gezond.
 • De weg naar passende zorg met onze cliëntondersteuning.

 

Wandeling - Passende stad
Ga met ons op pad en onderzoek hoe passend de binnenstad van
Amsterdam is.

 

Bewust - moment
Met communicatieadviseur en haptotherapeut Jantine de Boer even uit
je hoofd en in je lijf.

 

14.00 - 14.05 uur
Naar de workshops

 • Workshop 1 - Mentale Gezondheidscentra: de toekomst?
 • Workshop 2 - Groei van de Stad - Passend Vervoer
 • Workshop 3 - Ervaar preventie
 • Workshop 4 - Brede Gezondheid - Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid
  en Gedrag


14.05 - 15.50 uur
Workshops ronde 1

14.50 - 14.55 uur
Wissel

14.55 - 15.40 uur
Workshop ronde 2

 

15.40 - 15.45 uur
Wissel

 

15.45 - 16.45 uur plenair programma 'Écht meedoen'
In gesprek met ervaringsprofessional Jiska Ogier en sfluiting door wethouder Zorg Scholtes.

 

16.45 - 17.30 uur
Netwerkborrel

Meer over de workshops

De onderwerpen van de workshops hangen samen met de verschillende coalities van het gemeentelijke programma Amsterdam Vitaal & Gezond (AV&G). In dit programma bundelen we de krachten met onder andere de gemeente Amsterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Sigra (regionaal samenwerkingsverband van organisaties in zorg en welzijn) en Elaa. 

 

Het doel van AV&G is om alle Amsterdammers in 2040 gelijke kansen te geven op een goede gezondheid. Hierdoor kan de Amsterdammer vitaal en gezond leven en gebruikmaken van passende en betaalbare ondersteuning en zorg. 

 

Workshop 1 
Mentale Gezondheidscentra: de toekomst? 
Coalitie Mentale gezondheid 
Begeleider: Eveline Vegter - beleidsmedewerker GGz bij Cliëntenbelang Amsterdam 

 

Inhoud

De Geestelijke Gezondheidszorg (Ggz) staat onder druk door onder andere lange wachtlijsten en personeelstekorten. Dit jaar is de werkagenda voor de komende jaren voor de zorg gepresenteerd in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

In dit akkoord worden de ‘Mentale Gezondheidscentra’ als hét antwoord gezien om de druk op de GGz te verlagen.

 

Deze centra bieden laagdrempelige mentale hulp aan in de wijk. Deze centra worden opgezet door onder andere huisartsen, de GGz, het sociaal domein en initiatieven in de wijk.

 

Tijdens deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over de toekomst van de GGz en wat de mentale gezondheidscentra voor een ieder kunnen betekenen. Hoe kan men ervoor zorgen dat een centrum laagdrempelig is voor iedereen en aan welke criteria moet deze dan voldoen? 

 

Workshop 2 
Hoe verhoudt de groei van de stad zich ten opzichte van passend vervoer?
Coalitie Groei van de stad
Begeleiders: Ruud Fiere (beleidsmedewerker Wonen) en Bart Weggeman (beleidsmedewerker Toegankelijkheid en Mobiliteit) bij Cliëntenbelang Amsterdam 

 

Inhoud

Een ommetje in je eigen buurt maken. Boodschappen doen. Een bezoek aan het ziekenhuis. Je vrienden of familie bezoeken. Sporten. Naar school, werk of dagbesteding gaan. Een avondje uit of een weekeindje weg. We reizen allemaal. Maar hoe makkelijk gaat dat? Hoeveel tijd, geld of moeite kost het? En hoe makkelijk komen mensen bij jou langs? Is jouw vervoer passend of is het een zorg?

 

In de Coalitie Groei van de Stad denken wij met de andere deelnemers na over de ruimtelijke en fysieke inrichting van het (woon)zorglandschap van het toekomstige Amsterdam. In het nieuws lezen we vaak over bushaltes die verdwijnen, ontoegankelijke haltes en grote bezuinigingen op het openbaar vervoer. Daarbij bezuinigt de gemeente ook op het vervoer vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), terwijl de fiets echt niet voor iedereen een alternatief is.

 

In deze workshop staan we stil bij de vervoersarmoede als je een beperking of chronische ziekte hebt. Herken je het? En wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat Amsterdam voor iedereen bereisbaar is?

 

Workshop 3 Ervaar preventie
Coalitie Jeugd en Jongeren

Begeleider: Kati Varkevisser - beleidsmedewerker Jeugd bij Cliëntenbelang Amsterdam en ELANCE Academy 

 

Inhoud

De afgelopen tijd is er steeds meer aandacht voor mentaal welbevinden. Coronaregels, lockdowns, onderwijs op afstand en de sluiting van scholen hebben de mentale gezondheid van jongeren geen goed gedaan. We zijn nog jaren bezig om de opgedane achterstanden weg te werken.

 

ELANCE Academy doet dat bijvoorbeeld door de inzet van preventieve programma’s voor meiden en jonge vrouwen tussen de 10 en 27 jaar. Zij versterken hen door ze te leren te vertrouwen op hun eigen kracht en weer positief te kijken naar de toekomst. Benieuwd hoe ze dat precies aanpakken?

 

In deze workshop laten we de kracht van preventie zien. Zo kun je als deelnemer ervaren wat we doen als het gaat om het voorkomen van problemen op de lange termijn. Preventie is een sleutel tot een succesvollere toekomst.​​​​​​​

 

Workshop 4
Brede Gezondheid – Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag 
Coalitie Chronische Zieken & coalitie Ouderen 
Begeleiders: Herman Klein Tiessink - beleidsmedewerker Kwaliteit van Zorg bij Cliëntenbelang Amsterdam en Marijn Aalders – oprichter Bettery Institute voor gezondheid en passende zorg

 

Inhoud

In Nederland zijn er veel ontwikkelingen rondom passende zorg. Zoals ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en ‘ preventie in het zorgstelsel’. Een inwoner met een vraag op het spreekuur van bijvoorbeeld de huisarts wordt steeds meer geconfronteerd met een veranderende en complexer wordende (zorg)omgeving.

 

Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen op allerlei gebieden. Toegang tot zorg en het krijgen van waardevolle zorg staat onder druk en het verkrijgen van de juiste zorg is niet meer vanzelfsprekend. Hoe krijg je de mens weer aan het roer, zodat deze de koers van zijn eigen leven bepaalt? 

 

Maak in deze workshop kennis met het sturen op gezondheid en gedrag en ervaar de werking van deze visie door middel van oefeningen gericht op gezondheid en passende zorg.

 

terug naar de agenda »

Gesprek laden

Deel dit artikel