Vervolgbijeenkomst Buurtteams Amsterdam

Datum: 18 december 2019
Tijdstip: 10:00 - 12:30 uur.
Locatie: Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34, 1019 BN in Amsterdam.

Routebeschrijving: klik hier.

Aanmelden: graag via info@clientenbelangamsterdam.nl

 

Wij nodigen u van harte uit voor de tweede bijeenkomst over de nieuwe Buurtteams die vanaf januari 2021 in onze stad actief zullen zijn. Deze vervangen de huidige wijkteams. De buurtteams zullen veel Amsterdammers gaan ondersteunen en adviseren. We willen u graag bijpraten over de stand van zaken en laten meedenken over de inrichting van de Buurtteams. Ook zullen we u informeren over het vervolgtraject tot januari 2021.

 

Meedenken

Op 27 augustus jl. vond de eerste bijeenkomst over de nieuwe buurtteams plaats om u te informeren over de gemeentelijke plannen. En om uw ideeën daarover op te halen. Na de bijeenkomst hebben we met de gemeente afspraken gemaakt over hoe onze doelgroepen over de invulling van de plannen zouden kunnen meedenken.

 

Voortgang

Er is sinds 27 augustus weer veel werk verzet:

  •  Er hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden met vertegenwoordigers van relevante partijen in de stad, waaronder Cliëntenbelang Amsterdam.
  •  Heeft het college van B&W een Hoofdlijnenbesluit genomen.
  •  Heeft een driedaagse co-creatiesessie plaatsgevonden, waaraan 10 vertegenwoordigers namens Cliëntenbelang Amsterdam hebben deelgenomen.
  •  Hebben de Wmo-Adviesraad, de Participatieraad en de adviesraad van het Jeugdplatform Amsterdam advies uitgebracht over het Hoofdlijnenbesluit.

 

De opbrengsten van al deze inspanningen en de inspraak, inclusief die van 27 augustus, willen we graag aan u presenteren.

 

Programma

  • Inleiding Deborah Lauria (directeur Cliëntenbelang Amsterdam) over de werkwijze en uitkomsten tot nu toe, en onze aandachtspunten.
  • Presentatie over de stand van zaken door Karin Boudewijns (manager afdeling Zorg gemeente Amsterdam) en Nienke Siemonsma (projectleider afdeling Zorg gemeente Amsterdam).
  • Gelegenheid om vragen te stellen.
  • Vervolgafspraken maken over co-creatie, meedenken en inspraak cliënten.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de Buurtteams kunt u de speciale krant lezen. Of de nieuwsbrief Wegwijs in de Wmo 27 - Special Buurtteams van de gemeente Amsterdam.

 

 

terug naar de agenda »

Gesprek laden

Deel dit artikel