10 januari 2020

Aanpak tekort rolstoelwoningen

Eind vorig jaar hebben we een oproep gedaan om de verkoop van rolstoelwoningen door woningcorporaties bij ons te melden. Aanleiding was dat we meerdere signalen kregen over de verkoop van woningen die geschikt zijn voor mensen in een rolstoel. 

 

Lastige situaties

Het tekort aan dit type woningen leidt tot lastige situaties. Bijvoorbeeld voor het gezin van Katrien en Sil. Wij horen dit soort verhalen helaas veel te vaak. Wij vinden daarom dat woningcorporaties rolstoelwoningen of woningen die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers nooit mogen doorverkopen. En beschikbaar moeten blijven voor rolstoelgebruikers.

 

Meer rolstoelwoningen

Onze werkgroep ‘Wonen’ sprak op 7 januari jl. met de gemeente over haar beleid en dat van woningcorporaties op het gebied van rolstoelwoningen. Het was  goed om te horen dat in de prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurders is vastgelegd, dat de gemeente en woningcorporaties een programma ‘Rolstoelwoningen’ zullen opstellen en uitvoeren.

 

Doel van het programma is om meer rolstoelwoningen beschikbaar te krijgen voor huishoudens die dat nodig hebben. Onder meer door rolstoelwoningen te behouden voor rolstoelgebruikers en waar nodig het aantal rolstoelwoningen uit te breiden.

 

Geen verkoop rolstoelwoningen meer

Ook werken de gemeente en woningcorporaties er hard aan om een goed beeld te krijgen van de voorraad rolstoelwoningen. Daarnaast hebben ze een afspraak gemaakt om in principe geen rolstoelwoningen meer te verkopen. En gaan ze kijken naar de nieuwbouwopgave voor rolstoelwoningen.

 

Regeling om te verhuizen

Er zijn mensen die in een rolstoelwoning wonen, maar deze niet nodig hebben. En best zouden kunnen verhuizen. Om dat aantrekkelijker voor deze huishoudens te maken, heeft de gemeente een regeling ontwikkeld. Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Sathisan Tham (gemeente Amsterdam) via s.tham@amsterdam.nl.

 

Positief over de aanpak

De leden van onze werkgroep zijn positief over de aanpak, zoals de gemeente die toelichtte tijdens het gesprek. Indien er volgens u een rolstoelwoning is verkocht, dan kunt u dit nog steeds melden bij Ruud Fiere via r.fiere@clientenbelangamsterdam.nl.

 

Zo kunnen we er aan bijdragen om goed in beeld te krijgen:

  • Hoe groot het aantal rolstoelwoningen in de stad is.
  • En het aantal woningen dat bij de gemeente niet als rolstoelwoning bekend is, maar wel geschikt zou kunnen zijn voor -sommige-  rolstoelgebruikers.

 

In juli zal er weer een gesprek plaatsvinden tussen de gemeente en onze werkgroep ‘Wonen’ over het programma ‘Rolstoelwoningen’.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel