Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

7 augustus 2017

Adviezen aan gemeente over ouderenzorg

 

In juni boden wij de gemeente Amsterdam enkele adviezen aan op basis van de resultaten van de zorgschouwen vanuit ons project Cliënten Waarderen in de periode 2012-2017. De zorgschouwen leveren naast praktische en nuttige tips voor de woonlocaties ook  informatie over wensen van ouderen in de stad. De rapportage 'Adviezen uit de zorgschouwen op het gemeentelijk domein’ is inmiddels ook beschikbaar.   

 

Aanbevelingen

Het betreft de volgende 3 aanbevelingen:  

 • Maak (levensloopbestendige) wandelroute(s) rondom verpleeg- en verzorgingshuizen die goed begaanbaar en stimulerend zijn voor ouderen mensen die slecht ter been zijn, met een rollator lopen of in een rolstoel zitten.  

 

Onder goed begaanbare routes verstaan de deelnemers aan de schouwen: 

 • Brede stoepen zonder obstakels met voldoende op- en afritten in de stoep.
 • Goed onderhouden groen.
 • Veilige oversteekplaatsen.
 • Rustplekken op de route.
 • Markeer de wandelroute met kleur en motiveer mensen met aanmoedigende teksten.
 • Laat de route langs interessante punten in de buurt lopen.
 • Plaats bewegingsapparatuur voor oudere mensen op de route.

 

 • Zorg ervoor dat verpleeg- en verzorgingshuizen goed te bereiken zijn met zowel de auto als het openbaar vervoer.

 

Onder een goed te bereiken locatie verstaan de schouwers:

 • Voldoende plek voor de locaties waar bewoners met een auto of georganiseerd vervoer op een veilige manier voor de deur kunnen worden opgehaald of afgezet.
 • De afstand van de locaties tot een halte voor het openbaar vervoer ligt op minder dan 400 meter ligt en anders is er een alternatief beschikbaar.
 • Voldoende betaalbare parkeerplekken  voor bezoekers.

 

 • Stimuleer het gebruik van de faciliteiten en activiteiten binnen een verpleeg- en verzorgingshuis door buurtbewoners.

 

De schouwers verstaan hieronder:

 • Duidelijke bewegwijzering vanuit centrale punten uit de buurt naar de ingang van de huizen.
 • Stimuleer verenigingen en organisaties in de buurt om samen te werken.
 • Biedt diensten vanuit de gemeente aan  in de huizen.  
 • Stimuleer het creëren van arrangementen voor buurtbewoners voor de activiteiten van de huizen, bijvoorbeeld als het gaat om vervoer, activiteiten, maaltijden.

 

Pauline Willems projecten .JPG

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pauline Willems (projectleider Cliënten Waarderen) op (020) 75 25 105 of via p.willems@clientenbelangamsterdam.nl.

icoon30-medewerker-linkedin.png

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden