Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

30 november 2013

Alle openbare evenementen moeten toegankelijk zijn

Cliëntenbelang Amsterdam wil dat openbare evenementen, waaraan gemeente Amsterdam voorwaarden stelt of subsidie verleent, ook voor mensen met een functiebeperking toegankelijk zijn. In een raadsadres (5 november jl.) hebben we de gemeenteraad opgeroepen om de toegankelijkheid een vast onderdeel te maken van de vergunning voor evenementen.

Het is helaas nog geen vanzelfsprekendheid dat mensen met een functiebeperking kunnen deelnemen aan een evenement, of een evenement ongehinderd kunnen passeren. Denk aan de ontoegankelijkheid van de Uitmarkt. Of aan de oversteekplaatsen tijdens de Amsterdam Marathon. 

Bij het Rijksmuseum stond een niet-rolstoeltoegankelijke loopbrug. Daar sta je dan met je rolstoel! De organisatie zou toch op z'n minst kunnen zorgen voor een een kaartje, waarop staat welke oversteekplaatsen wel of niet toegankelijk zijn.

Bestaand handboek nauwelijks geraadpleegd

De gemeente heeft in 2006 het Handboek toegankelijkheid evenementen uitgegeven. Er is dus al eerder aandacht voor het onderwerp geweest en kennis over opgedaan. De status van dit handboek is echter niet duidelijk; het is moeilijk te vinden op www.amsterdam.nl en er wordt niet naar verwezen in de evenementenverordening, subsidieverordening en aanvraagformulieren.

Toegankelijkheid onderdeel van procedures

Daarom willen we dat toegankelijkheid een vast onderdeel wordt van de evenementenverordening, de subsidieverordening en de aanvraagformulieren.  Andere voorstellen zijn: 

  • Verleen subsidie aan maatregelen die de toegankelijkheid van evenementen bevorderen.
  • Vergroot de informatie en kennis over de toegankelijkheid van evenementen.

Niet vrijblijvend

In 2015 zal Nederland het VN-verdrag inzake personen met een functiebeperking ratificeren. Toegankelijkheid voor iedereen is dan geen vrijblijvendheid meer. We hebben de gemeenteraad daarom verzocht komend jaar bovenstaande maatregelen te nemen. 

 

terug naar het nieuws overzicht »

 

Deel dit artikel