Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

8 augustus 2017

Klankbordgroep 'Personen met verward gedrag' van start

Sinds 2016 werkt de gemeente Amsterdam aan het programma ‘Amsterdamse aanpak van personen met verward gedrag'. Met als doel om kwetsbare Amsterdammers op elk gewenst moment de juiste zorg te kunnen bieden. De cliënten en hun naasten zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep via Clientenbelang Amsterdam.

 

Er is een aanjaagteam aangesteld dat regie voert op vijf leefgebieden: zorg, werk, inkomen, schuldhulpverlening en dagbesteding. De klankbordgroep zal het aanjaagteam gaan adviseren.

De klankbordgroep komt regelmatig bijeen om verbeterpunten, oplossingen en uitdagingen te bespreken. De voorzitter van de klankbordgroep is Nico de Louw (Cliëntenraad Arkin). Vanuit Cliëntenbelang Amsterdam zijn Roshna Mohammed (beleidsmedewerker) en Esther Kok (projectmedewerker) betrokken. 

 

Wie zijn 'verwarde personen'?

De term ‘verwarde personen’ is een containerbegrip met weinig ruimte voor nuance en bevestigt juist het bestaande stigma. Het gaat eigenlijk om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico bestaat dat zij of anderen gevaar lopen. Door bijvoorbeeld het ontbreken van goede zorg, weinig steun, middelengebruik, stigmatisering en taalbarrières is er kans dat ze grip verliezen.   

 

Klankbordgroep

De leden van de klankbordgroep zijn de ogen en oren van de groep. De klankbordgroep adviseert het aanjaagteam over het invullen en uitvoeren van het programma: vanuit het perspectief van de cliënt en de omgeving. Om het programma zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de diverse aandachtsgroepen.

 

Verhalen

De juiste balans vinden tussen cliënt, omgeving en samenleving is lastig. De overheid verwacht dat iedereen zo actief mogelijk deelneemt aan het dagelijks leven, eigen regie voert en zelfredzaam is. Maar dat kan niet altijd. Het is zoeken naar een evenwicht, waarbij preventie, escalatie en veiligheid aan de orde van de dag zijn.

 

De klankbordgroep wil daarom verhalen uit de dagelijkse praktijk ophalen en de leefwereld van mensen met verward gedrag in beeld brengen. Weg uit de systeemwereld. Genuanceerd en zonder vooroordelen.

 

Meedenken

Wij nodigen u van harte uit om mee te denken, vragen te stellen, en ideeën voor te leggen. En natuurlijk om kennis te maken. U kunt daarvoor contact opnemen met Esther Kok (projectmedewerker) op (020) 75 25 154 of via e.kok@clientenbelangamsterdam.nl.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden