8 augustus 2017

Klankbordgroep 'Verwarde personen' van start

De aandacht voor ‘verwarde personen’ is sterk gegroeid. In de media verschijnen geregeld berichten over deze groep mensen. De gemeente Amsterdam werkt sinds 2016 aan een sluitende aanpak van de zorg vanuit het programma ‘Amsterdamse aanpak voor verwarde personen’.  Met als doel om kwetsbare Amsterdammers op elk gewenst moment de juiste zorg te kunnen bieden. Binnen dit programma is een schakelteam aangesteld dat regie voert op vijf leefgebieden: zorg, werk, inkomen, schuldhulpverlening en dagbesteding. De cliënten zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep via Clientenbelang Amsterdam.

 

De klankbordgroep komt regelmatig bijeen om verbeterpunten, oplossingen en uitdagingen te bespreken. De voorzitter van de klankbordgroep is Nico de Louw (Cliëntenraad Arkin). Vanuit Cliëntenbelang Amsterdam zijn Roshna Mohammed (beleidsmedewerker) en Esther Kok (projectmedewerker) betrokken.

 

Aandachtsgroepen

Onder ‘verwarde personen’ vallen veel verschillende groepen. Vanwege deze grote rijkwijdte heeft de klankbordgroep diverse aandachtsgroepen benoemd, waarop de zorg moet worden afgestemd. Zo kan het onder meer gaan om:

  • Verwarde ouderen en jongeren
  • Verslaafden
  • Vluchtelingen en statushouders
  • Mensen met psychiatrische achtergrond
  • Mensen met een licht verstande beperking 
  • Lesbiënnes, homo's, bi-sexuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTIQ)
  • Toeristen met een overdosis

 

​​​​​​​Klankbordgroep

De leden van de klankbordgroep zijn de ogen en oren van de groep. De klankbordgroep adviseert het schakelteam over het invullen en uitvoeren van het programma: vanuit het perspectief van de cliënt en de omgeving. Om het programma zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de diverse aandachtsgroepen. ​​​​​​​

 

Verhalen

De juiste balans vinden tussen cliënt, omgeving en samenleving is lastig. Mensen worden geacht zo actief mogelijk deel te nemen aan het dagelijks leven, eigen regie te voeren en zelfredzaam te zijn. Het is zoeken naar een evenwicht, waarbij preventie, escalatie en veiligheid aan de orde van de dag zijn.

 

De klankbordgroep wil daarom verhalen uit de dagelijkse praktijk ophalen. De leefwereld van ‘verwarde personen’ in beeld brengen en vertalen naar beleid voor een daadkrachtige aanpak. Genuanceerd en zonder vooroordelen.

 

Meedenken

Wij nodigen u van harte uit om mee te denken, vragen te stellen, en ideeën voor te leggen. En natuurlijk om kennis te maken. U kunt daarvoor contact opnemen met Esther Kok (projectmedewerker) op (020) 75 25 145 of via e.kok@clientenbelangamsterdam.nl.

 

 

terug naar het Nieuws overzicht »

Gesprek laden