Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

27 januari 2022

Beleid verkeersveiligheid: te weinig aandacht voor voetgangers

De gemeente houdt nog steeds te weinig rekening met voetgangers in het beleid voor de verkeersveiligheid. Dit hebben we de gemeente laten weten in onze inhoudelijke bijdrage aan het meerjarenbeleidsplan 'Verkeersveiligheid'. De gemeente kan daardoor onbedoeld mensen in een kwetsbare positie buiten sluiten als zij hun belangen niet erkent.

 

Het beleid richt zich tot nu toe vooral op het voorkomen van ernstige verkeersongevallen met zwaar letsel. Dit vinden wij een te eenzijdige kijk op het begrip 'verkeersveiligheid'.

 

De vernieuwing van de Westtangent (bus 69) is een voorbeeld van het over het hoofd zien van voetgangers. Trambaan, autoweg en fietspad zijn opnieuw aangelegd, maar het oude voetpad is blijven liggen, met de scheefliggende stoeptegels. 

 

Veilig oversteken

Veilig de straat oversteken zou meer aandacht moeten krijgen in het beleid. Veilig oversteken om naar de markt te gaan, is bijvoorbeeld voor bewoners van verzorgingshuis De Klinker bijna onmogelijk. Op de Kinkerstraat is een zebra met verkeerslichten, alleen voor de trambaan en de weg, niet voor de fietsers op de vrijliggende fietspaden.

 

De voetganger heeft voorrang, maar dat is niet duidelijk. Daardoor neemt in de dagelijkse praktijk de snelle fietser voorrang. Ook zijn de ‘vluchtheuvels’ te smal om veilig te wachten. Op de kruising met de Bilderdijkstraat is er wel een stoplicht voor al het verkeer. Maar dat is een heel eind omlopen.  

 

(Het artikel loopt door na het filmpje)

 

Verkeerslichten ook voor fietsers

Het is een oud idee dat fietsers en voetgangers zelf onderling wel kunnen oplossen wie voorrang krijgt. Wat ons betreft is dit idee niet meer van deze tijd, omdat het niet werkt. Op deze manier ontneem je bijvoorbeeld ouderen, kinderen en ouders met kinderwagens, de mogelijkheid om veilig over te steken.

 

Vandaar ons pleidooi om de oversteek over het fietspad ook mee te nemen in verkeerslichtinstallaties. Als reden om dit niet te doen voert de gemeente meestal aan dat het extra tijd kost voor de fietsers. Is doorstroming dan belangrijker dan de verkeersveiligheid van de Amsterdamse voetgangers?

 

Meer informatie nodig

We roepen de gemeente op om meer informatie te verzamelen over de veiligheid van voetgangers in het verkeer. Als iemand valt, wordt er niet altijd een proces-verbaal opgemaakt. Door afspraken te maken met de Spoedeisende Hulp kan de gemeente meer zicht krijgen op het aantal mensen dat een eenzijdig ongeluk krijgt.

 

Vermijdingsgedrag

Daarnaast heeft de gemeente volgens ons nog te weinig zicht van ‘vermijdingsgedrag’. Gaat iemand die blind, slechtziend of minder mobiel is, nog wel de straat op? Of vermijden deze mensen noodgedwongen bepaalde plekken, omdat ze bang zijn om over te steken? Hier is ook meer onderzoek naar nodig.  Bijvoorbeeld door het houden van interviews met de mensen om wie het gaat: de voetgangers.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel