Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

26 maart 2018

Cliënten zonder zorg door knellende regels Pgb

Vanaf dit jaar moeten cliënten die een Pgb van de gemeente ontvangen, hiervoor ieder jaar een verlenging aanvragen. Vergeet je dit te doen, dan moet je opnieuw een indicatie aanvragen. In de tussentijd - 6 tot 10 weken - ontvangen cliënten geen budget. Wij kregen signalen over deze kwestie en trokken aan de bel bij de gemeente. Na een vergadering van de raadscommissie zegde de wethouder Zorg uiteindelijk toe een oplossing te gaan zoeken.

 

Marie-José is één van de mensen die zonder budget kwamen te zitten. Zij meldde haar situatie bij onze beleidsmedewerkster. Die zorgde ervoor dat Marie-José kon inspreken tijdens de raadscommissie Zorg van 8 maart. De verlenging van Pgb-indicaties stond op de agenda dankzij de SP, die ook alarmerende signalen had ontvangen.

 

Mogelijk 100 mensen zonder Pgb

Marie-Jose vertelde tijdens haar inspraak hoe onterecht het is dat zorgbehoevende mensen worden ‘gestraft’ omdat ze iets vergeten. De wethouder erkende dat het inderdaad niet acceptabel is dat mensen zonder zorg komen te zitten. De gemeente moet wel controleren of iemand nog zorg nodig heeft, maar administratieve handelingen moeten niet onzinnig zijn. Hij gaat de gang van zaken met zijn medewerkers bespreken. Zo’n 100 mensen verkeren mogelijk in deze situatie. De gemeente gaat hen actief benaderen om een oplossing te zoeken.

 

Nare verrassing

Marie-José heeft een chronische progressieve spierziekte. Haar Hulp bij het huishouden en persoonlijke verzorging regelt ze al jaren met een Pgb. Ze moest van de Sociale Verzekeringsbank horen dat de gemeente de uitbetaling van haar Pgb had stopgezet omdat haar indicatie was verlopen.. Volgens de gemeente had ze zelf in de gaten moeten houden wanneer haar indicatie eindigde, zodat ze op tijd een verlenging had kunnen aanvragen. Een weinig dienstverlenende opstelling, vooral naar mensen die afhankelijk zijn van hulp.

 

Tijdrovende klus

Klap op de vuurpijl was dat verlengen toen niet meer mogelijk was, omdat de indicatie al beëindigd was. De indicatie moest helemaal opnieuw aangevraagd worden. Een tijdrovende klus die alle partijen extra werk oplevert. Bovendien zit Marie-José al die tijd zonder zorg.

 

Geen korte indicaties voor langdurige zorg

De raadsleden verzochten de wethouder te stoppen met het afgeven van korte indicaties aan mensen die langdurig zorg nodig hebben, zoals Marie-José. Want waarom moet iemand die niet beter wordt, elk jaar een nieuwe indicatie aanvragen? De wethouder wilde op dit punt nog geen toezegging doen, wel gaf hij aan hierop terug te zullen komen. We houden de vinger aan de pols, want veel mensen hebben hier onnodig veel last van.

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden