Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

11 februari 2015

Cliëntenbelang Amsterdam doet aangifte tegen ex-medewerker

Cliëntenbelang Amsterdam heeft aangifte bij de politie gedaan tegen een voormalig medewerker wegens fraude. We verdenken onze ex-boekhouder ervan geld te hebben verduisterd. Uit interne controle kwam naar voren dat hij kasgeld achterhield en een schaduwkas bijhield. Om die reden is hij op staande voet ontslagen.

Onderzoek

Forensisch accountantsbureau Integis heeft vervolgens verder onderzoek gedaan. Daarbij is onder meer vast komen te staan dat de betrokkene contante betalingen aan derden boekte, die in werkelijkheid niet hadden plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van dit onderzoek hebben ons bestuur en directie besloten aangifte tegen hem te doen.

Omvang

Het onderzoek was erg arbeidsintensief, omdat het om honderden boekingen van relatief kleine bedragen ging. Omwille van de werkbaarheid moest Integis zich beperken tot een onderzoek over de laatste dertien maanden. Over de totale omvang van de fraude kunnen we daarom nog niets met zekerheid zeggen. We hopen dat een justitieel onderzoek meer gegevens oplevert over de totale schade.

Maatregelen

Als bestuur en directie betreuren we het zeer dat dit heeft kunnen gebeuren. Hoewel nog niet alle details duidelijk zijn, staat wel vast dat de gepleegde fraude voornamelijk is gepleegd via de kas. Daarom hebben we besloten het aantal contante betalingen zo veel mogelijk terug te brengen. Hierbij rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden van onze vrijwilligers.

Op dit moment is het dossier in handen van de politie. Zodra de behandeling van deze zaak meer feiten naar voren brengt, zullen we deze via de website naar buiten brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Philip Korthals Altes (PR en Communicatie) op (020) 75 25 143 of 06 47 40 06 91 of via j.altes@clientenbelangamsterdam.nl

 

terug naar het nieuws overzicht »

 

Deel dit artikel