Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

28 september 2013

Cliëntenbelang Amsterdam mede-ondertekenaar Pact Gezond Gewicht

Amsterdam bundelt de krachten voor de aanpak van (dreigend) overgewicht en obesitas bij Amsterdamse kinderen. Vandaag ondertekenden Achmea en de gemeente Amsterdam samen met meer dan twintig partijen uit de zorg-&welzijnsketen het Pact Gezond Gewicht. Cliëntenbelang Amsterdan is één van de mede-ondertekenaar van het pact. Hoe dit in de praktijk van de belangenbehartiging vorm krijgt, zal de toekomst nog moeten uitwijzen.

De afspraken in het pact moeten ertoe leiden dat kinderen met overgewicht en obesitas straks een beter afgestemd aanbod krijgen. Kinderen bij wie overgewicht of obesitas is vastgesteld krijgen daardoor zorg die hen helpt bij het aanleren en vasthouden van een gezonde leefstijl. Ouders spelen hierin een cruciale rol en worden actief betrokken en indien nodig ondersteund bij de behandeling.

Na afloop van een behandeling krijgen kinderen en ouders de juiste nazorg, waardoor zij in staat zijn de gezonde leefstijl vol te houden. Om dat mogelijk te maken tekenen ook partijen op het gebied van sport, vrijwillige inzet en welzijnswerk mee. Ook zet het pact nadrukkelijk in op preventie van (stijgend) overgewicht bij alle kinderen. 

In het midden wethouder Van der Burg, 4e van rechts Ad Warnar (directeur Cliëntenbelang Amsterdam) 

Ondertekenaars van het Pact

Gemeente Amsterdam (stadsdelen en diensten), Zorgverzekeraar Achmea, Cliëntenbelang Amsterdam, GGD Amsterdam, Ondernemerskring Sociale Sector Amsterdam, Zorgintegratie Zuidoost, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Gilde Amsterdam, NOC*NSF, Fit!vak, 1e Lijn Amsterdam, Regionaal Genootschap Fysiotherapie, Huisartsenkring Amsterdam, Netwerk Eerstelijnsdiëtisten Amsterdam, het Regioteam Oefentherapeuten Noord Holland namens de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam, Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA), Kinderartsen Overleg Groot Amsterdam, Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (mede namens William Schrikker Groep), MEE Amstel en Zaan. 

Klik hier voor het hele artikel.

 

terug naar het nieuws overzicht »

 

Deel dit artikel