Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

7 september 2018

Ook Amsterdams Taalakkoord ondertekend

Onze directeur Deborah Lauria heeft op 7 september namens onze vereniging haar handtekening gezet onder het Amsterdams Taalakkoord. Het Taalakkoord is een gezamenlijk initiatief van bedrijven uit de regio Groot Amsterdam, uitvoeringsorganisaties en de gemeente Amsterdam. Het heeft als doel om alle Amsterdammers te stimuleren om naar vermogen deel te nemen aan de samenleving en arbeidsmarkt. Met de ondertekening onderschrijven we dat we ons gezamenlijk zullen inzetten om de taalvaardigheid van Amsterdammers te vergroten en laaggeletterdheid aan te pakken. 

 

Uit onderzoek van de Sociaal Economische Raad is gebleken dat investeren in de verbetering van taalvaardigheden van volwassenen niet alleen arbeidsproductiviteit bevordert, maar ook de sociale participatie en gezondheid. Door de nauwe samenwerking van de gemeente Amsterdam met werkgevers, zorginstellingen, werknemersorganisaties en de Stichting Lezen en Schrijven ontstaat er een stevig netwerk, waarmee initiatieven samengaan en meer taalbehoeftigen worden bereikt. 

 

Naar vermogen deelnemen aan samenleving

De ondertekenaars van het Taalakkoord willen alle Amsterdammers in staat stellen hun leven lang naar vermogen deel te aan de samenleving en arbeidsmarkt. Goed taalonderwijs staat aan de basis van die ambitie. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Taal mag geen belemmering zijn om op eigen niveau te functioneren, zich bij te scholen en zich verder te ontwikkelen. Een leven lang leren is een belangrijke voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid. Dit geldt zowel voor het behouden van werk als het verkrijgen van nieuw werk. 

 

VN-verdrag

Het Taalakkoord sluit aan bij het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking dat de grondslag is voor een inclusieve samenleving. Het verdrag dient tevens als basis voor ons werk als belangenbehartiger voor alle Amsterdammers met een beperking. 

 

Week van de Alfabetisering

De ondertekening staat in het teken van de Week van de Alfabetisering (3 t/m 9 september) ter stimulering van organisaties om het probleem van laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. 
 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden