Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

18 juli 2022

Cliëntenraad in de toekomst

Op 20 juni vond voor het eerst in een paar jaar weer een bijeenkomst plaats van ons Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg (PCLZ). Na de coronacrisis een mooie gelegenheid om in levende lijve bijeen te komen met geïnteresseerden. In de Vondelkerk ging het over de toekomst van de cliëntenraden en de medezeggenschap. En er was ruimte om ervaringen uit te wisselen, te netwerken en elkaar te inspireren. Bij deze nodigen we alle andere leden van cliëntenraden vooral uit om ook onze volgende bijeenkomsten bij te wonen. 

 

Tiske Boonstra (adviseur Loc waardevolle zorg) opende de bijeenkomst en liet haar licht schijnen over huidige en nieuwe manieren van samenwerken en in gesprek gaan. Niet alleen aan de slag met stukken en beleid en vergaderen, maar juist blijvend en open met elkaar in gesprek gaan op basis van wat je samen wilt bereiken met medezeggenschap.

 

Gedeelde visie

Volgens Tiske kun je vanuit een gedeelde visie:

  • Bewust met elkaar in gesprek gaan en aansluiten op de behoeften van je doelgroep(en).
  • Gemaakte afspraken - zoals medezeggenschapsregeling en huishoudelijk reglement gebruiken, maar deze hoeven niet leidend te zijn.
  • Samen zoeken naar de juiste balans tussen beleid en praktijk, tussen papier en mens.
  • In een zichtbare rol en in constructieve samenwerking met de zorgorganisatie het beste de stem van de client vertegenwoordigen. 

 

Niet in een instelling

Shosha Melkman (voorzitter van de Centrale Cliëntentaad van Amstelring) vertelt over medezeggenschap van cliënten in de extramurale zorg, de thuiszorg en wijkverpleging. Deze groep cliënten is veelal onderbelicht, terwijl zij juist een groende groep zijn in deze zorgsector, over niet al te lang misschien wel de grootste.

 

Voor cliëntenraden die deze groep vertegenwoordigen, is het lastig om mensen te vinden. Ze hebben er geen tijd voor en komen niet makkelijk uit bij een cliëntenraad. Juist daarom werft Amstelring nu ook expliciet onder jongeren, in de wijk én onder cliënten zelf.

 

Een gemengde samenstelling maakt de clientenraden alleen maar beter, volgens Melkman. Omdat het plaatsen van allerlei oproepen nauwelijks iets oplevert, zijn ze mensen direct gaan benaderen. 

 

Samen afstemmen en oppakken

Amstelring heeft verschillende cliëntenraden, waaronder een cliëntenraad Wijkzorg en eentje voor de thuisbegeleiding. Amstelring werkt met duidelijke afspraken op papier en vanuit het uitgangspunt dat familie, client en medewerkers dicht naast elkaar staan en samen dingen afstemmen en oppakken. Zonder aannames en met elkaar in gesprek gaan over wat er echt nodig is.  

 

Daan Sajet aan het woord 20 juni 2022.jpgMeedoen in crisisberaad

Voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van Cordaan Daan Sajet (foto) ging met de aanwezigen in gesprek over medezeggenschap tijdens crisissituaties. Daan is er duideljk over: Medezeggenschap moet vanaf het begin onderdeel zijn van het crisisoverleg. Zo niet, dan gaat het ten koste van de cliënten, de mensen om wie het gaat.

 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor onderwerpen voor een volgende bijeenkomst? Neemt u dan contact op met Hans Rutte (voorzitter Platform CLZ) via hansrutte101@gmail.com of met Kati Varkevisser (coördinator Platform CLZ) via k.varkevisser@clientenbelangamsterdam.nl.

 

Wilt u de nieuwsbrief en/of verslagen van bijeenkomsten van het platform ontvangen? Neemt u dan ook met Kati contact op. 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel