Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

29 juni 2019

College Mensenrechten: Overheid moet burgers proactief informeren over rechten

In de jaarrapportage van het College voor de Rechten van de Mens staat de toegang tot het recht centraal. Het College ziet dat de samenleving ingewikkelder is geworden, waardoor ook de toegang tot het recht ingewikkelder wordt. Met het risico dat burgers minder snel voor hun rechten opkomen en hun mensenrechten onder druk komen te staan. In de rapportage heeft het College zich gericht op drie centrale punten van toegang tot het recht: toegang tot informatie, gelijke toegang tot het recht en toegang tot een effectief rechtsmiddel. In dit artikel lichten we deze punten kort toe. 

 

Toegang tot informatie

Toegang tot informatie betekent dat mensen voldoende informatie krijgen over hun rechten en beslissingen en procedures die hen aangaan. Nu de overheid steeds meer uitgaat van de zelfredzaamheid van burgers en dat ze de regels en systemen begrijpen. Mensen met een beperking en met minder of geen digitale vaardigheden kunnen een achterstand hebben als het gaat om deze informatie, wat gevolgen kan hebben voor hun rechtspositie.

 

Gelijke toegang tot het recht

Gemeenten nemen steeds meer op eigen houtje beslissingen. Als je het niet eens bent met 1 of meerdere beslissingen, dan moet je tegen elke beslissing afzonderlijk in bezwaar gaan. Tegen informele besluiten van een gemeente kun je helemaal geen bezwaar maken. Door deze verschillende manier van beslissingen nemen is het voor veel mensen onduidelijk, welke rechten ze hebben of wat ze moeten doen om hun recht te halen. 

 

Toegang tot een effectief rechtsmiddel

Rechtsbescherming door een onafhankelijke en onpartijdige rechter is één van de grondbeginselen van de rechtstaat. Wie een probleem met bijvoorbeeld de overheid heeft, moet dit aan een onafhankelijke rechter kunnen voorleggen. Dit is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat mensen het niet kunnen betalen. Daarnaast zijn er steeds meer niet-rechterlijke instanties, waar je een zaak kunt voorleggen. Met het risico dat bijvoorbeeld mensen met een minder hoge opleiding of sociale vaardigheden minder sterk staan. 

 

Aanbevelingen

Het College heeft verschillende aanbevelingen gedaan om de rechtspositie van burgers te vergroten. Dit zijn er twee van:

  • Gemeenten moeten een (pro)actieve rol in de rechtsbescherming van burgers op zich nemen en de toegang tot informatie, advies en onafhankelijke ondersteuning bij een juridisch geschil garanderen. 
  • Er moet meer onderzoek komen naar kwetsbare groepen om met concrete acties hun rechten beter te kunnen beschermen.  

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden