Lees voor
Clientenbelang op Instagram Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

21 november 2013

Crisiskaart bestaat 15 jaar

Vijftien jaar geleden werd in Amsterdam de eerste Crisiskaart van het land opgesteld. De Crisiskaart komt voort uit de Amsterdamse cliëntenbeweging en biedt psychiatrische patiënten de mogelijkheid vast te leggen, hoe ze in een crisissituatie benaderd en opgevangen willen worden. Het is voor cliënten een middel om regie te voeren tijdens een psychische crisis. Inmiddels is de Crisiskaart een steeds bekender fenomeen onder cliënten, hulpverleners en politie.

Aangezien het aantal crisisopnamen in de stad stijgt en het percentage zelfdodingen ook, vraagt het Steunpunt GGZ van Cliëntenbelang Amsterdam aandacht voor de Crisiskaart als instrument om crises voor te zijn. Ook in de toekomst verwacht de belangenbehartiger een toename van het aantal crisissituaties.

Steeds meer mensen moeten buiten een beschermde instelling gaan wonen als gevolg van de bezuinigingen (extramuralisering). En omdat sommige cliënten vanwege de ingevoerde kosten niet meer naar dagbestedingsprojecten kunnen en daardoor onopgemerkt kunnen verkommeren. Nog een belangrijke reden om de Crisiskaart in de stad onder de aandacht te brengen.

Minder gedwongen opnames

De Crisiskaart is in Amsterdam alleen te verkrijgen bij het Steunpunt GGZ van Cliëntenbelang Amsterdam. Het Steunpunt bewaakt de landelijke kwaliteitseisen van de kaart. De cliënt stelt de kaart zelf op, met behulp van een consulent. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich veiliger voelen met een Crisiskaart op zak en dat ze duidelijk minder vaak met een Rechtelijke Machtiging opgenomen worden dan mensen zonder kaart.

Gedwongen opnames zijn altijd ingrijpend voor cliënten en betrokken. Het maken van een Crisiskaart kan de kans op deze vorm van gedwongen opname verkleinen. 

[link3471]Klik hier[/link] voor meer informatie over de Crisiskaart. Of breng een bezoekje aan de Facebook-pagina.

 

terug naar het nieuws overzicht »

 

Deel dit artikel