22 november 2019

De Crisiskaart als hulpmiddel Wet verplichte ggz

Mensen met psychische klachten kunnen voor zichzelf of anderen een risico vormen. Als ze als gevaarlijk beschouwd worden, kan het zijn dat ze onder dwang zorg moeten krijgen, zoals een verplichte opname of het toedienen van medicijnen. Deze verplichte zorg is per1 januari 2020 geregeld in de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

 

Door deze wet krijgen cliënten onder andere meer zeggenschap over wat een hulpverlener mag doen. Onze Crisiskaart sluit hier goed bij aan. Deze zorgt ervoor dat iemand die in een psychische crisis verkeert, meer greep op de situatie kan houden. En kan daardoor sneller meer passende zorg krijgen. Belangrijk als het slecht met je gaat. 

 

Wat staat er in de Crisiskaart?

De een vindt het fijn als iemand hem of haar vasthoudt tijdens een crisis, terwijl de andere graag alleen wil zijn. Met de Crisiskaart regel je dat. Er staat in met wie hulpverleners contact moet opnemen, hoe zij wel of niet moeten handelen en hoe je dagelijks leven eruit ziet. En wie je huisarts is en welke medicijnen je slikt.

 

Crisismaatregel

Als de nood hoog is en er is sprake van gevaarlijk gedrag, dan kan verplichte zorg direct nodig zijn. Dan hebben we het over een crisismaatregel. In deze situatie is het heel lastig om kenbaar te maken wat je nodig hebt. Doordat deze informatie op de Crisiskaart staat, kunnen hulpverleners hiermee rekening houden. Zo houdt je ondanks de moeilijke omstandigheden toch greep op de situatie. Zonder de Crisiskaart is dat heel erg moeilijk. 

 

Crisiskaart als ondersteuning

 Als de nood hoog is, maar verplichte zorg is níet direct nodig, dan spreken we van een zorgmachtiging. Op een aantal onderdelen van een zorgmachtiging kan de informatie uit de Crisiskaart gebruikt worden:

  • Eventueel bij het schrijven van je eigen plan van aanpak om verplichte zorg te voorkomen.
  • Bij het vastleggen van je voorkeuren in een zorgkaart.
  • Bij het zorgplan, waarin staat hoe hulp- of zorgverleners moeten omgaan met je voorkeuren. 

 

Belangrijke naasten

Familieleden en andere mensen die belangrijk voor je zijn, worden in de wet 'essentiële (belangrijke) naasten genoemd. Zij mogen mee beslissen of je verplichte zorg nodig hebt. En hebben een belangrijke rol in het hele zorgproces. In de nieuwe wet hebben zij een duidelijke plek gekregen. In de Crisiskaart staat ook wíe je belangrijkste naasten zijn. Hulp- en zorgverleners kunnen hen zo bereiken als dat nodig is. En nemen dus geen contact op met iemand die je liever niet spreekt.

 

Goede voorbereiding

Hoe meer de hulp- of zorgverlener kan aansluiten bij wat jij wil tijdens een crisissituatie, hoe minder traumatische gevolgen de verplichte zorg heeft. Met de Crisiskaart:

  • Ben je goed voorbereidt als het psychisch misgaat.
  • Kun je ook herkennen, wanneer het fout dréigt te gaan.
  • Krijg je een veiliger gevoel, dus ook wanneer je je goed voelt. 

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de Crisiskaart? Belt u ons dan op (020) 57 77 999 of mail naar crisiskaart@clientenbelangamsterdam.nl. De Crisiskaart is gratis verkrijgbaar voor inwoners van Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer, en Haarlem en Zandvoort.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden

Deel dit artikel