Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

28 februari 2019

Deel uw ervaringen met Wmo-ondersteuning

Hebt u ervaring met wijkzorg voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? En wilt u uw mening hierover geven? Dan kunt u meedoen aan een kort digitaal onderzoek van de gemeente Amsterdam. Het onderzoek is met name voor mensen die het afgelopen jaar ondersteuning uit de Wmo kregen, zoals dagbesteding, Hulp bij de huishouding of ambulante ondersteuning. 

 

Wanneer is het onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats in april. Als u zich heeft aangemeld, krijgt u via een email of een sms-bericht de link naar de vragenlijst. Welke vragen kunt u zoal verwachten?

  • Hoe ging het gesprek over uw zorgvraag?
  • Kon u de weg naar de zorg makkelijk vinden? 
  • Vond u dat de hulpverlener alles duidelijk heeft uitgelegd?

 

Meedoen? 

Als u wilt meedoen aan dit onderzoek, dan kunt u zich aanmelden bij Fatima Ouariachi (beleidsmedewerker Wmo) via f.ouariachi@clientenbelangamsterdam.nl. Zij geeft uw naam door aan de medewerker van de gemeente die het onderzoek coördineert. Wilt u rechtstreeks contact opnemen met de medewerkers van de gemeente, dat kan via ContractmanagementWMO@amsterdam.nl.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden