Uw privacy Contact | Nieuwsbrief

| Deze website voorlezen met BrowseAloud Clientenbelang op Facebook Clientenbelang op Twitter LinkedIn YouTube

26 juni 2018

Diversiteitsdag levert nieuwe inzichten op

‘Wat hebben mensen met een migrantenachtergrond nodig om een actieve rol te spelen in de belangenbehartiging? Het antwoord op die vraag is een stuk helderder na afloop van de Diversiteitsdag die Cliëntenbelang Amsterdam 25 juni organsieerde. 

 

Het was een gevarieerd programma: speeddates, een inleiding over cultuursensitiviteit en een spiegelgesprek. Er was een open sfeer: veel persoonlijke verhalen werden gedeeld.

 

Van Italië naar Nederland

De directeur van Cliëntenbelang Amsterdam Deborah Lauria heette de aanwezigen persoonlijk welkom. Zelf vanuit Italië geëmigreerd, ondervond ze hoe verschillend de denkwijzen zijn per land.  Ze vertelde dat in Italië weten belangrijker is dan denken. Daarom was ze erg verbaasd dat men haar in Nederland zo vaak naar haar mening vroeg, en dat ze kritiek mocht uiten.

 

Samenwerking anders organiseren

De deelnemers brachten veel tips in tijdens de bijeenkomst. Het werd duidelijk dat de samenwerking op een andere manier georganiseerd moet worden, wil je migranten betrekken. Iemand noemde het voorbeeld van de Amsterdamse Brandweer die een Iftar-maaltijd had georganiseerd, waarin ze voorlichting gaven over brandveiligheid. Ze maakten hierbij mooi gebruik van de gelegenheid (het vasten breken tijdens de Ramadan) en de locatie (de moskee). 

 

Minder beleidstaal

Magdy Khalil van het project Gouden Mannen van de Stichting Kantara denkt dat je migranten kunt bereiken door afstand te nemen van beleidstermen, en in te zetten op vriendschap en zingeving. De stichting werkt op die manier. Het project Gouden Mannen bereikt daarmee veel 50+ mannen in stadsdeel West die in een isolement verkeren.  

 

Partnerschap zoeken

Naar aanleiding van de bijeenkomst hebben we ons ten doel gesteld meer te gaan investeren in de samenwerking met migrantenorganisaties. Onder andere door gemeenschappelijke belangen te zoeken, en onderzoek te doen naar de behoeftes van migranten. Waar kampen migranten mee? En hoe kunnen we onze krachten bundelen om een gezamenlijk doel te bereiken?


 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht »

Gesprek laden